Efter (1)401. 1. september. Marienburg


Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

Udtog efter Aa, udfyldt efter Hanserec.

Tekst

Anno domini etcetera cccco primo Egidii ciuitates Prussie Marienburg congregate concorditer subnotata pertractarunt[1]

<1> .....

<2> Item ez v[or]ramet das man eynen boten an den heren [2] ertzbisschoff czu Londen[3] sal senden en manende[4] vmme das gelt das her noch den steten schuldik ez/ vnd[5] das ez ouch[6] den heren von Dantzk[7] beuolen

<3-4> .....

1. Anno domini etcetera cccco primo Egidii ciuitates Prussie Marienburg congregate concorditer subnotata pertractarunt] Anno cccci Egidii Marienburg Ba. 2. heren ] mgl. Ba. 3. Londen] London Ba. 4. manende] mgl. Ba. 5. vnd] tzu manen Ba. 6. ouch] obir Ba. 7. Dantzk] Danczik Ba.

Oversættelse

I det Herrens år etc. 1401te på dagen for sankt Ægidius aftalte de i Marienburg forsamlede preussiske stæder nedenskrevne i enighed.

<1> .....

<2> Ligeledes blev det aftalt, at man skulle sende et bud til hr. ærkebispen af Lund for at rykke ham for de penge, han stadigvæk skylder stæderne, og det blev befalet herrene fra Danzig (at gøre det).

<3-4> .....