1401. 8. september.


Dronning Margretes udkast til overenskomst med hansestæderne.

Tekst efter Aa

Tekst

To dem irsten dat vnser een mit des andern besten vmmeg{ae}n schal vnde nicht mit sinen ergesten vnser en iegen den andern nicht to donde vnde sin vyent nicht to werdende/ vnde eft vnser en des andern tho ienigen saken behof hebbende worde/ so mach de ghenne de des behoef heft an dem andern vmme syne hulpe vnde r{ae}d vorsoken vnde denne de ene dem andern doen alse he van em hebben wolde

<1> ...

<2> Vortmer werit dat god vorbede dat iemant der vorscreuen rike vnde stede tosamende vyent worden so schal vnser {ee}n bi des andern hulpe bliuen mit truwen sunder arch beide to lande vnde to watere vnser en van dem andern nicht dar ane to schedende er wi an beiden siden des ende hebben.

Oversættelse

For det første skal vi stræbe efter at gavne og ikke skade hinanden og efter ikke at ophidse den ene mod den anden for ikke at blive fjender, og hvis en af os skulle have behov for den anden til nogen formål, så kan den betrængte anmode den anden om støtte og råd, og denne kan så gøre det for ham, som den anden ønskede af ham.

<1>...

<2> Skulle nogen – Gud forbyde det – fra førnævnte riger og stæder blive fjender, så skal vi støtte hinanden i troskab og uden svig, både til lands og til vands og stå sammen, indtil vi på begge sider får en ende derpå.