1401. 17. september.


1401 17. september, Reg. Dan. nr. *3716, indførelse i Niederstadtbuch om arveforhold vedrørende hr. Johan Tisenhusens del in villa Putgarden tere Ymbrie, vedrører interne forhold på Femern og udelades derfor i Dipl. Dan.