1401. 27. september.


Tingsvidne om Jens Pedersen Plovpennings pantebrev på Låckarp til hr. Abraham Brodersen.

Tekst efter nil

Tekst

Förnämblige mäns uthgifne wettnesskrifft sig hafva fornefnde pantebreef hördt och seedt om Låckarpa hoogård med dess tilliggiande 6 bondegårdar och förskrefne fästa. ♦ Dat. die Cosmæ et Damiani martyrum[1] 1401.

Förnämbliga mans sanning eller wettnesskriftt dat. 1401 innehållandes Iöns Pädersons[1] kallad Plåkpanning åth Abram Brodersons uthgifne pantebreef på Låckarpa hufwudgard med sex der tilliggiande gardar och een fästa som förnefnde Plåckpenningh pantsatte for 80 lödiga marck.

1. martyrum] som är dhen 27 septembris fortsætter registratoren Westhius. 1. Pädersons] herefter et overstreget ord af ca. 3 bogstaver, muligvis åth E 102a.

Oversættelse

Vidnesbyrd udstedt af fornemme mænd, at de har hørt og set det fornævnte pantebrev vedrørende hovedgården Låckarp med dens tilliggende seks bøndergårde og det føromtalte fæste. Givet på martyrernes Cosmas og Damianus' dag 1401.

Vidne eller vidnesbyrd udstedt 1401 af fornemme mænd omhandlende Jens Pedersen, kaldet Plovpennings, pantebrev udstedt til Abraham Brodersen på hovedgården Låckarp med seks tilliggende gårde og et fæste, hvilket fornævnte Plovpenning pantsatte for 80 mark.