1401. Omkr. 11. november. Lübeck


Rådmændene i Lübeck giver en række af deres borgere et kvitteringsbrev til ærkebiskop Jakob af Lund, for at disse kan generhverve deres gods, som var blevet bjerget fra Mads Mekelers skib ved Bornholm af ærkebiskoppens foged.

Tekst efter nil

Tekst

Notandum quod domini consules dederunt litteras suas quitanciales ciuibus eorum infrascriptis utpote domino Hermanno Darczow/ Iohanni et Hinrico fratribus/ dictis vamme Zøde/ Andree Holsten. Cifrido Fockinchusen Hinrico Schenkking/ Hinrico Koning/ Marquardo Folkquerstorp. Tidemanno et Iohanni Drugen Iohanni Tymme/ Tiderico Kastorp/ Hinrico Gherwer. Nicolao/ et Conrado fratribus dictis van Styten/ Herberdo van Lynne/ Hinrico Bokham/ Conrado van Affelen/ Martino Ozenbrucge/ et Godscalco van Wickede/ ad dominum Iacobum archiepiscopum ecclesie Lundensis/ ad assequendum per Nicolaum van Styten predictum eorum procuratorem/ omnia talia bona ipsorum[1] anno presenti sub Bornholm periclitata. in naui Mathei Mekeler/ et per aduocatum dicti[2] domini archiepiscopi et suos/ recuperata proprie berghet/ et desumpta. in quibus litteris dicti domini consules promiserunt quod dictum dominum archiepiscopum et suos[3] successores/ si dicto Nicolao presentarentur/ nulla noua monicio subsequi deberet/ unde predicti ciues/ omnes et quilibet eorum seorsum ita eciam quod quilibet ipsorum pro alio quolibet eorum promiserunt coram libro et consilio[4] quod uellent et deberent eosdem dominos consules/ in huiusmodi fideiussione penitus indempnes conseruare/ ♦ Scriptum iussu consilii.

1. ipsorum] tilf. o.l. A. 2. dicti] tilf. o.l. A. 3. suos] suos et suos A. 4. coram libro et consilio] tilf. o.l. A. .

Oversættelse

Det bør bemærkes, at de herrer rådmænd gav deres kvitteringsbrev til deres nedenforanførte borgere, nemlig hr. Herman Dartzow, Johan og Henrik, brødre, kaldet van Zode, Andreas Holsten, Sigred Fockinghusen, Henrik Schonkking, Henrik Koning, Marquard Folkerstorp, Tideman og Johan Drugen, Johan Timme, Dietrich Kastorp, Henrik Gerwer, Nicolaus og Konrad, brødre, kaldet van Styten, Herbert van Linne, Henrik Bokhorn, Konrad van Asselen, Martin Osenbrugge og Gottschalk van Wickede, til hr. Jakob, ærkebiskop ved kirken i Lund, for gennem deres befuldmægtigede fornævnte Nicolaus van Styten at opnå alt dette gods, som i indeværende år led skibbrud under Bornholm i Mads Mekelers skib og blev reddet, egentlig bjerget, og optaget af nævnte herre ærkebiskops foged og hans folk, i hvilket brev nævnte herrer rådmænd lovede, at ingen ny påmindelse skulle forfølge nævnte herre ærkebiskop og hans efterfølgere, hvis det blev overgivet til nævnte Nicolaus, hvorfor fornævnte borgere - alle og enhver af dem særskilt, også således at enhver af dem for enhver anden af dem - lovede overfor bogen og rådet, at de ville og skulle holde sammen herrer rådmænd fuldstændigt skadesløse for denne sikkerhedsstillelse. Skrevet på rådets befaling.