(1)401. 16. december.


Rådmændene i staden Lübeck meddeler stæderne i Livland, at de sender dem afskrifter af brevet fra den tyske købmand i Brügge samt dronning Margretes svar på hansestædernes udkast til et nyt strandretsprivilegium.

Udtog og arkivalske oplysninger efter Hanserec., da Aa ikke har været tilgængeligt:

Tekst

Vruntliken grut vorscreven. ♦ Leven vrunde. ♦ ..... ♦ Vortmer, alse gi wol weten, wes de stede, up visitacionis Marie hiir wezende, rameden up den zeevund mit der vrowen konynginnen to handelende[a], des hebben de stede hiir ummelangs gelegen, alsz Hambůrg, Rostok, Stralessund, Wysmer unde Lubeke, zedder der tiid mit der koningynnen eenen dach geholden[b] unde mank anderen saken um den zevund ghesproken; wes aver der koningynnen antwerde dar up is, werde gy vinden an ener anderen cedelen hiir ane besloten[c]. ♦ Leven vrunde. ♦ Willet uppe disse saken vordacht wesen unde den ghennen, de gi up pinxten negest komende hiir senden werden, juwen willen mit vuller macht dar an to sprekende mede gheven. ♦ Screven under unsen secrete des vrydages na Lucie am 401. jare. Consules ciuitatis Lubicensis.

a. handelende] cf. nrr. 114 og 115. b. geholden] cf. nr. 154. c. besloten] cf. nr. 157.

Oversættelse

Venlig hilsen forudskikket. Kære venner. … I ved visselig, hvad de stæder, der var her på Mariæ besøgelsesdag, aftalte at forhandle med dronningen vedrørende strandingsgods. Derom har stæderne, der ligger her rundt omkring, nemlig Hamburg, Rostock, Stralsund, Wismar og Lübeck, siden da afholdt et møde med dronningen og blandt mange andre sager drøftet strandingsgods. Hvad dronningen svarede på dette, fremgår af en anden vedlagt seddel. Kære venner, vær så venlige at være opmærksomme på disse ting og giv de folk, som I til førstkommende pinse sender hertil, fuldmagt til at give udtryk for Eders vilje i dette anliggende. Skrevet under vort segl fredag efter Luciadag i [1]401. Rådmændene i staden Lübeck.