1401.


Hr. Jens Due bekender at have Torp gård i forlening af kronen.

Tekst efter reg

Tekst

Item eth breff at Iens Dweridder kenner sigh at haffwe Torp gordhi Ty ligendes i forlening aff drotning Margrete oc binder sigh oc syne arffwinge til at antworde thet igen drotning Margrete eller koning Erick naar ther the ther vpa kreffwe. ♦ Datum anno mcd primo.

Oversættelse

Et brev, at Jens Due, ridder, bekender at have Torp gård i Ty i forlening af dronning Margrete og forpligter sig og sine arvinger til at tilbagegive den til dronning Margrete eller kong Erik, når de stiller krav derom. Givet 1401.