1401.


1401. Vidisse af Jakob Basses pantsættelse af alt sit gods i Tuse herred, se 1348. Dipl. Dan. 3. rk. III nr. 102.