1402. 23. januar. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. pålægger alle Strängnäskirkens vasaller at vise den udvalgte biskop Niels troskab og yde ham sædvanlig tjeneste.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 46

Tekst

Simili modo[1] dilectis filiis uniuersis uasallis ecclesie Strenginensis salutem etcetera ♦ Apostolatus officium etcetera[2] ♦ Quocirca uniuersitati uestre per apostolica scripta mandamus quatinus eundem electum suscipientes deuote et debita honorificencia prosequentes ei fidelitatem (---) penam quam idem electus rite tulerit in rebelles (---) ♦ Datum ut supra[3]

1. Simili modo] cf. nr. 296. 2. officium etcetera] cf. nr. 296. 3. Datum ut supra] cf. nr. 296. .

Oversættelse

På lignende vis til vore kære sønner, alle Strängnäs kirkes vasaller, frelse og så videre (= nr. 296). Den pavelige værdigheds pligt og så videre (=296). Derfor pålægger vi alle jer ved apostolisk skrivelse, at I, idet I hengivent antager den samme udvalgte og følger forskyldt ærbødighed (o. s. v. = nr. 46) troskab til ham. I modsat fald vil vi anse den straf eller den dom, som samme Niels (o. s. v.= nr. 46)). Givet som ovenfor (jvf. nr. 296).