1402. 23. januar. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskoppen af Uppsala at yde den udvalgte biskop Niels af Strängnäs støtte og vise ham gunst ved hans overtagelse af embedet.

Tekst efter Aa, for den forkortede formel se nr. 47

Tekst

Simili modo[1] uenerabili fratri Opsalensi[2] salutem etcetera ♦ Ad cumulum tuum cedit salutis et fame si personas ecclesiasticas presertim pontificali dignitate preditas diuine propiciacionis intuitu oportuni presidii et fauoris gracia prosequaris ♦ Dudum siquidem etcetera[3] ♦ Cum igitur ut idem electus in commissa sibi predicte ecclesie cura facilius proficere ualeat tuus fauor sibi noscatur esse plurimum oportunus fraternitatem tuam rogamus monemus et hortamur attente per apostolica tibi scripta mandantes quatinus eundem electum ac ecclesiam sibi commissam suffraganeam tuam habens pro nostra et apostolice sedis reuerentia propensius commendatos en ampliandis et conseruandis iuribus eiusdem ecclesie sic e<o>s[4] tui fauoris presidio prosequaris quod idem electus per tue auxilium gracie se possit in commisso sibi eiusdem ecclesie regimine utilius exercere/ tuque diuinam misericordiam ac eiusdem sedis beniuolenciam ualeas exinde uberius promereri ♦ Datum ut supra[5]

1. Simili modo] cf. nr. 296. 2. Opsalensi] = Upsalensi. 3. siquidem etcetera] cf. for denne formel mutatis mutandis nr. 42. 4. e<o>s] eis Aa. 5. Datum ut supra] cf. nr. 296.

Oversættelse

På lignende vis til den ærværdige broder, ærkebiskopen af Uppsala hilsen og så videre. Det falder til din frelses og berømmelses forøgelse, hvis du omfatter kirkelige personer, i særdeleshed dem der er forsynet med pavelig dignitet ved den guddommelige gunsts tilskyndelse, med et lykkebringende værns og gunsts nåde. Da jo igennem længere tid og så videre (= nr. 42, mutatis mutandis). Da således, for at den samme udvalgte kan formå lettere at gavne i omsorgen for førnævnte ham betroede kirke, din gunst skal vides at være ham mest velvilligt stemt, beder, formaner og opfordrer vi indstændigt ved apostolisk skrivelse til dig, at du vil omfatte disse med din gunsts værn idet vi pålægger dig at have den samme udvalgte og den til ham betroede kirke, din suffragankirke, for vores og det apostolske sædes ære så meget desto velvilligere anbefalet med henblik på at bevare og forøge samme kirkes rettigheder, for at den samme udvalgte ved din nådes støtte til så meget des nyttigere kan kan gerere sig i den til ham betroede styrelse af samme kirke, og for at du i så rigeligere grad formår fortjene den guddommelige nåde og det samme sædes velvilje. Givet som ovenfor (jvf. nr. 296.).