1402. 23. januar. Westminster


Kong Henrik 4. af England pålægger embedsmændene i the Exchequer at udbetale £10 til væbneren Henrik van der Odam i tilgift til de 40 mark, han allerede har fået for sin deltagelse i en sendefærd til Danmark.

Tekst efter A

Tekst

Henri par la grace de dieu roy Dengleterre et de France et seignur Dirlande\ as tresorer et chamberlains de nostre eschequier saluz\ ♦ Nous volons de lassent de nostre conseil et vous mandons que outre les quarante marcs queles nostre bien ame Henrivan der Odamesquier neez de Saxon receust nadgairs dapprest a la receite de nostre eschequier sur ses gages enuoiez en nostre message vers les parties de Denmarke en la compaignie de nostre ame sergeant darmes Iohan Parant\ facez paier a mesme celui Henri dys liures de regarde pur les trauaux et coustages par lui euz et sustenuz es parties susdites\ ♦ Donne souz nostre priue seal a Westminster le .xxiii. iour de ianuer lan de nostre regne tierz.

Oversættelse

Henrik, af Guds nåde konge af England og Frankrig og herre over Irland, til skatmesteren og kammerherrerne for Vort skatkammer. Vi vil og befaler med Vort råds samtykke, at I, i tillæg til de 40 mark, som højtærede, tyskfødte væbner Henrik van der Odam for nylig modtog fra Vor skattebeholdning som foreløbigt vederlag for sin sendefærd til Danmark i Vort ærinde i følgeskab med højtærede ceremonimester John Paraunt, til samme Henrik udbetaler 10 pund i betragtning af de opgaver og omkostninger, han har haft og oppebåret i førnævnte land. Givet under Vort personlige segl i Westminster den 23. januar i Vort 3. regeringsår.