1402. 3. februar.


Gertrud Pedersdatter, enke efter hr. Erik Barnimsen, ridder, sælger alt sit gods i Sønderød til Bent Bille af Solbjerg, væbner.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Gertrudis Pæthærssdoter relicta domini Erici Barnumsøn quondam militis de Skarsæholm eternam in domino salutem ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri quod recognosco me. uiro nobili Benedicto Billæ armigero de Solbierghæ latori presencium omnia bona mea et singula in Sunderuth parrochie Rethersløf Løwæhæreth cum omnibus dictorum bonorum pertinenciis. uidelicet agris pratis pascuis siluis piscaturis nullis penitus quocumque nomine censeantur exceptis uendidisse scotasse et ad manus realiter et libere assignasse perpetuo possidenda\ que quidem bona supradicta\ a\ dilecto marito meo domino Erico prefato\ habui in recompensam bonorum meorum matrimonialium per ipsum in Scania uenditorum ♦ Insuper recognosco me plenum et iustum precium ab eodem Benedicto Billæ pro dictis bonis omnibus et singulis\ in Sunderuth in prompta pecunia et alio bono ualore secundum beneplacitum meum integre subleuasse ♦ Quare me et heredes meos in hiis scriptis obligo et astringo ad appropriandum disbrigandum et ad liberandum eidem Benedicto Billæ et heredibus suis supradicta bona omnia et singula ab impeticione quorumcumque\ ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum uidelicet\ domini Nicolai abbatis Sorensis\ Iohannis Gørstinghe rectoris placiti generalis Selendie et Andree Griis de Northorp\ presentibus\ duxi apponendum ♦ Datum anno domini\ m° cccc° secundo crastino purificacionis uirginis gloriose.

Oversættelse

Gertrud Pedersdatter, hr. Erik Barnimsen af Skarsholms, engang væbners, enke evig hilsen i Herren til alle der ser nærværende skrivelse. Alle nuværende og kommende skal vide, at jeg erkender at have solgt, skødet og overdraget følgende til at besidde virkeligt og frit i evighed til den ædle mand og bærer af nærværende brev, Bent Bille af Solbjerg, væbner: alt og ethvert stykke gods i Sønderød i Rerslev sogn i Løve herred med alle de nævnte godsstykkers tilliggender, dvs. marker, enge, græsgange, skove, fiskedamme, intet undtaget, af hvad navn det end nævnes. Dette ovennævnte gods modtog jeg fra min elskede ægtemand, førnævnte hr. Erik, som kompensation for det gods, jeg havde i morgengave, som han solgte i Skåne. Herudover anerkender jeg at have oppebåret fuld og retfærdig pris for hvert og et af de omtalte stykker gods i Sønderrød i rede penge og anden god værdi efter mit fuldkomne velbehag. Derfor forpligter og binder jeg mig og mine arvinger ved nærværende brev til at hjemle, frigøre og fri den samme Bent Bille og hans arvinger hvert og et af ovennævnte stykker gods fra nogensomhelsts krav. Til denne sags vidnesbyrd har jeg ført mit segl til at hænge for nærværende skrivelse sammen med segl tilhørende de gode mænd, som er hr. Niels, abbed i Sorø, Jens Gyrstinge, overhoved for Sjællands landsting og Anders Gris af Norup. Givet i Herrens 1402nde år på dagen efter den glorværdige jomfrus renselse.