1402. 4. februar. Marienburg


De preussiske stæder meddeler Lübeck, Hamburg, Rostock, Wismar, Stralsund og Greifswald, at Johan v. d. Mersche inden 26. marts skal betale 5000 mark stralsundsk i løsepenge eller vende tilbage til sit fangenskab, hvilket hans helbred ikke tillader, og at højmesteren overvejer at overlade Gotland til kongen og dronningen af Danmark.

Udtog efter Aa

Tekst

Post salutacionem ♦ ..... ♦ Vortmer is iw wol witlik dat vnse heren heren [1] vmme des gemenen kopmans beste vnde vorstoringe willen der zeerovere dat land Gotland ingenomen hebben dar vmme de konningh vndekoninginnevan Denemarken hartliken manet dat welke vnse heren ok wol na rade vorleten vnde ouergeuen wo se dat mit gelike vnde sunder eren schaden dun mochten vnde wo de kopman vurder dar van vmbeschediget bliuen mochte hir vmme leuen vrunde willet spreken in iuwem rade vnde wes gi na iuwen vorsichtigen wisheit vor dat beste des gemenen kopmans hir inne moget irkennen willet iuwen sendeboden den gy to der vorscreuen dachuart alse wy vns warliken vormuden herwart senden werden mede geuen vnde beuelen ♦ Der geliik hebbe wy ok den anderen vorscreuen steden gescreuen vppe dat id na iuwer aller rade mit dem lande Gotland also gevuget vnde bestellet moge werden dat dat yo dem kopmanne to vorvange ofte schaden nicht en kome ♦ Siit gode beualen ♦ Gescreuen am sonnavende na purificacionis Marie m° ccccii° vnder der stad Danczik secrete des wy sament hir to gebruken. Radessendeboden der gemenen stede to Prusen to Marienborch vorgadert.

1. heren ] herefter overstreget og underprikket homeister Aa.

Oversættelse

Efter hilsenen..... Fremdeles er det Eder visselig bekendt, at vore herrer, til bedste for hansekøbmanden og til bekæmpelse af sørøverne, har indtaget landet Gotland, som kongen og dronningen af Danmark presser hårdt for at få, som vore herrer visselig også vil opgive og afstå, hvis de kunne gøre det med rimelighed og uden skade for dem, og hvis købmanden ydermere kunne forblive uskadt deraf. Om det, kære venner, skal I tale i Eders råd, og medgive og overdrage, hvad I efter Eders fremsynede visdom måtte erkende som det bedste for hansekøbmanden til Eders sendebude, som I sender til det førnævnte møde, hvilket vi sikkert regner med. Således har vi også skrevet til de andre førnævnte stæder, for at det skal føje sig og ordne sig således med landet Gotland efter Eders alles råd, at det ikke kommer til forfang eller skade for købmanden. Vær befalet i Gud. Skrevet lørdag efter Mariæ renselsesfest 1402 under staden Danzigs segl, hvilket vi samlet bruger hertil. Rådssendebude fra hansestæderne i Preussen samlet på Marienburg.