[1402. 14. februar].


Henrik, udvalgt biskop af Osnabrück, sender Lübeck en afskrift af sit svar på kong Erik 7. af Pommerns brev efter at have modtaget Lübecks brev med afskrift af kongens brev til staden.

Tekst efter nil

Tekst

Henricus dei gratia electus osnaburgensis necnon Holzacies etc. Comes. Vnsen uruntliken grut to uorn. Guden urůnde iuwen brief vnd de udscrift des breues den vnse om de koning yu heft ghesand heb wy wal uornomen vnde wy senden yu eyne udscrift als wy vnse ome up sinen bref ůmme de sůlue sake an vns ghesand hebt weder screuen dar gy yu na richten moghen. Vnde gy scolen vnser in den saken torechte mechtich wesen. Were dat vns dar bouen iemand wolde beschedighen bidde wy yu dat gy des nicht entsteden vnde keren wor gy konnen alze wy by yn ghern don wolde wor yu dat so were gheleghen. Screuen des dinxtedages na Inuocauit vnder vns Inghezegle.

Oversættelse

Henrik, af Guds nåde udvalgt biskop af Osnabrück, greve af Holsten etc. Vor venlige hilsen forudskikket. Gode venner. Eders brev og afskriften af det brev, som vor slægtning kongen har sendt Eder, har vi visselig erfaret, og vi sender Eder en afskrift af, hvordan vi har svaret vor slægtning på hans brev sendt til os angående den samme sag, hvorefter I kan rette Eder. Og I skal rettelig være vores befuldmægtigede i de sager. Skulle det ske, at nogen derudover ville skade os, beder vi Eder, at I ikke lader det ske og afvender det, hvor I kan, ligesom vi gerne ville gøre der, hvor det måtte være Eder belejeligt. Skrevet tirsdagen efter Invocavit under vort segl.