[Efter 21. marts 1402].


Henrik Lutke meddeler sin svoger hr. Johan, at hans søn Henrik og han selv har mistet gods i Danmark.

Tekst efter A

Tekst

Her Iohan liber swoger ♦ Wisset das hewer ym herwiste Henrich meyn soen vorlorn hot in Cla{ue}s Sweder i peckeleyn mit harr{oe}s vnde i trewge vas ♦ Egentlich weis ich nicht ab is xlvi libras gekost hot ader xxxvi ♦ Her hot mirs nicht beuolen noch gesaget ♦ Ydoch zo habe ich wol vornomen das is enczwer xxxvi libras gekost hot ader xlvi sunder her hot is den sendebothen egentlich in schrifften gegeben dy dor noch geczogen seyn ♦ Wordet er irkennen das is icht nutcze worde vor czu setczen so mocht irs vor brengen ♦ Item her Iohan liber swoger ♦ Wisset das ich nu .xxi[1] . er[2] geleden in der martir w[oc]hen auch do selbigest in Denemarken [v]orlorn habe i te[r]ling mit xviii langhe von Thynen yn Petir Mynnen schiffe von Danczke ♦ Der terling hot gekost mit dem slatuche .l. libras grot vnd vii solidos grot vnd viii grot ♦ Desen terling den vint er ouch gesant in der commissio. unter meyn gemerke dor bey ich habe sorge ich en sal nich dor von haben ♦ Ydoch dunkit is uch gut so mogit irs vort brengen

Henrich Lutke/ der ewer.

1. xxi] rettet vistnok fra xix A. 2. er] herefter overstreget g A.

Oversættelse

Hr. Johan, kære svoger. Vid, at i dette år i efteråret har min søn Henrik hos Klaus Sweder mistet 1 lille pakke med arras-klæde og et tørt fad. Jeg ved ikke nøjagtigt, om det har kostet 46 pund eller 36. Han har ikke meddelt mig det eller sagt det. Jeg har dog med sikkerhed hørt, at det enten har kostet 36 pund eller 46, men han har selv givet det på skrift til sendebudene, som derefter er draget af sted. Vil I mene, at det nytter noget at fortsætte, så kan I fremføre det. Fremdeles hr. Johan kære svoger. Vid, at jeg nu den 21. i den forgangne martyruge også selv i Danmark har mistet 1 balle med 17 (stof)længder fra Tienen i Peter Minnens skib fra Danzig. Ballen har kostet med slagklæde[A], 1 pund grot og 7 solidos (skilling) grot og 8 grot. Denne balle finder han også sendt i kommissionen under mit mærke, men jeg er bekymret for, at jeg ikke får noget af den. Dog hvis det synes Eder godt, kan I fremføre det.

Eders Henrik Lutke.

A. Klæde der er slået om ballen og fungerer som vareprøve.