1402. 27. marts.


Anders Nielsen af Asdal, væbner, skænker med samtykke af sin hustru fru Ide hendes gård i Jørsby sogn til Dueholm kloster til bod for deres sjæle.

Tekst efter Aa

Tekst

Uniuersis Christi fidelibus ad quos littere presentes peruenerint Andreas Nicolai armiger de Aasdaall salutem in domino sempiternam ♦ Nouerint uniuersi tam presentes quam futuri me incolomi corpore et deliberato animo et plena uoluntate cum consensu uxoris me<e>[1] domine Yddæ et amicorum meorum uiris religiosis dominis fratribus ordinis sancti Iohannis Iherosolimitani in Dwholm in insula Morssø domus sancti Iohannis eiusdem ordinis commorantibus unam curiam uxoris me<e>[2] in parrochia Iørsboo sitam in qua curia Thomas Stephani pronunc inhabitat in remedium anime mee et dilecte uxoris mee domine Ydde in redditibus trium pund annone tali condicione inter nos prehabita quod predicti fratres redditibus terre in quolibet anno debent esse perfruentes et predictus Andreas Nicolai quam diu uixerit seruicium ex predicta curia debet habere si si tempus[3] dum nos uiam uniuersi carnis ingressi fuerimus tunc et eam cum omnibus suis pertinenciis nullis penitus exceptis totaliter ad perpetuam possidendam legasse et condonasse ♦ Eciam scire debeatis quod tali condicione inter me et uxorem meam prehabita quatenus unam curiam ex propria mea bona similem predicte curie uxoris mee in alio loco cum omni iure beniuole et libere scotasse et assignasse[4] ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum presentibus una cum sigillis uirorum discretorum uidelicet domini Iohannis Skarpenbiergh Nicolai Strangissøn et Taghe Nielsøn est appensum ♦ Datum in 2ᵃ die pasche sub anno domini mcd anno ii° etcetera

1. me<e>] mei Aa. 2. me<e>] mei Aa. 3. si tempus] åbenbart fejlagtigt, men kan ikke rettes med sikkerhed; mon sed in tempus eller sed tantum ?. 4. Eciam scire debeatis quod tali condicione inter me et uxorem meam prehabita quatenus unam curiam ex propria mea bona similem predicte curie uxoris mee in alio loco cum omni iure beniuole et libere scotasse et assignasse] nogle ord er åbenbart glemte, men kan ikke rettes med sikkerhed.

Oversættelse

Anders Nielsen, væbner, evig hilsen i Herren til alle Kristi troende, hvem nærværende brev når. Alle nuværende såvel som fremtidige skal vide, at jeg, af godt helbred, velovervejet sind og af fuld vilje med min hustru, fru Ides og mine venners samtykke, til de regelbundne mænd, de brødre og herrer af sankt Johannes orden i Jerusalem, der har til huse i Dueholm på øen Mors i den samme sankt Johannes ordens hus, har afhændet og skænket en min hustru tilhørende gård, takseret til tre pund korn, med alle dens tilliggender uden nogen form for undtagelse, beliggende i Jørsby sogn, til at besidde evigt helt og holdent, i hvilken gård Thomas Stefansen nu har til huse, til hjælp for min og min elskede hustru Ides sjæl, på følgende betingelse, som er blevet aftalt imellem os, at de førnævnte brødre skal nyde indtægterne hvert år, og førnævnte Anders Nielsen skal, så længe han lever, have tjeneste fra førnævnte gård, men blot indtil vi går al kødets gang. I bør også vide, at jeg velvilligt, på denne betingelse indgået mellem min hustru og mig, har skødet og overladt (de samme brødre) en gård fra min egen ejendom lignende min hustrus førnævnte gård på et andet sted (til at besidde) frit med al ret. Til denne sags vidnesbyrd har er mit segl vedføjet dette brev sammen med segl tilhørende de omsigtsfulde mænd, Johan Skarpenberg, Niels Strangesen og Tage Nielsen. Givet i påskens 2. dag i Herrens 1402nde år o. s. v.