1402. Omkr. 16. april. Lübeck


Arnold Zydentorp erkender, at præsterne Jakob Pedersen i Kærum og Lave i Sønderby hver har deponeret en bæltepung med penge og kostbarheder hos ham.

Tekst efter A

Tekst

Arnoldus Sydentop coram libro isto constitutus recognouit se[1] in forma depositi suscepisse et sub se habere a domino Iacobo Petri rectore ecclesie in Kerndorp diocesis Ottoniensis unum marsubium wulgariter dictum bigordel in se continens lxvii marcas Lubicenses et x{v-} marcas puri argenti et ɉ loot/ et tres annulos aureos item quinque coclearia argentea item a domino Lao rector<e>[3] ecclesie Suderbv eiusdem diocesis eciam unum marsubium continens centum marcas Lubicenses et xviii nobula Anglicana/[2] ♦ Constituti autem apud librum Paulus van Allen et Hinricus Wythen/ recognouerunt quod eis omnia premissa constarent cum omnibus contentis in eisdem ♦ Si eciam dicti domini in posterum forte morerentur aut unus ipsorum/ extunc dictus Arnoldus aut sui heredes et sui prouisores predicta omnia bona deposita/ restituere debent et tenentur ueris heredibus dumtaxat dominorum predictorum.

Notandum quod dominus Lao presens libro recongnouit se suum depositum nunc cancellatum plene et integre ab ipso Arnoldo Zidencop percepisse dimisitque igitur ipsum Arnoldum huiusmodi depositi occasione penitus quitum et solutum saluo domino Iacobo iure suo in suo deposito prout in scriptura continetur ♦ Insuper prescriptus dominus Iacobus anno domini mcccciiii Luce ewangeliste presens huic libro recognouit se a testamentariis prescripti Arnoldi suum depositum ad sufficienciam percepisse quare tota scriptura cancellata [est].[4]

1. se] tilf. o.l. A. 2. item a domino Lao rector<e>[3] ecclesie Suderbv eiusdem diocesis eciam unum marsubium continens centum marcas Lubicenses et xviii nobula Anglicana/] overstreget A, men cf. tilføjelsen. 4. Notandum quod dominus Lao presens libro recongnouit se suum depositum nunc cancellatum plene et integre ab ipso Arnoldo Zidencop percepisse dimisitque igitur ipsum Arnoldum huiusmodi depositi occasione penitus quitum et solutum saluo domino Iacobo iure suo in suo deposito prout in scriptura continetur ♦ Insuper prescriptus dominus Iacobus anno domini mcccciiii Luce ewangeliste presens huic libro recognouit se a testamentariis prescripti Arnoldi suum depositum ad sufficienciam percepisse quare tota scriptura cancellata [est].] senere tilføjelse (med anden hånd), som ikke er overstreget A.

Oversættelse

Arnold Sydentorp, der var til stede for denne bog, erkendte som depositum at have modtaget en bæltepung, på folkesproget kaldet 'bigordel', af hr. Jakob Pedersen, sognepræst i Kærum, Odense stift, og havde den hos sig, og den indeholdt 67 mark lybsk og 14 ½ mark lødigt sølv og ½ lod og tre guldringe, fremdeles fem sølvskeer, fremdeles af hr. Lave, sognepræst i Sønderby, samme stift, ligeledes en bæltepung, som indeholder 100 mark lybsk og 18 engelske nobler. Men Povl v. Alen og Henrik Withen, der var til stede ved bogen, erkendte, at alt det fornævnte stod dem klart tillige med alt, hvad der indeholdtes heri. Hvis ligeledes de nævnte herrer i fremtiden skulle dø eller en af dem, da skal nævnte Arnold eller hans arvinger og hans provisorer tilbagegive og skylder blot de rette arvinger efter fornævnte herrer alt, der er deponeret hos denne. (Senere tilføjet:) Det bør bemærkes, at hr. Lave, der var til stede ved bogen, erkendte, at han fuldt og helt har oppebåret sit nu slettede depositum af denne Arnold Zydentop, og han erklærede derfor denne Arnold for fuldstændigt kvit og løst med anledning i dette depositum, dog under forbehold af hr. Jakobs ret med hensyn til sit depositum, således som det indeholdes i indførelsen. Desuden erkendte fornævnte hr. Jakob, der var til stede ved bogen, i det Herrens år 1404 på evangelisten Lukas' dag, at han med tilfredshed har oppebåret sit depositum af fornævnte Arnolds testamentefuldbyrdere, hvorfor hele indførelsen er slettet.