1402. [Efter] 14. maj. Lübeck


Reces af hansedagen i Lübeck.

Udtog efter Aa:

Tekst

Anno domini m cccc ii in festo penthecostes domini nuncii consulares ciuitatum infrascriptarum Lubeke ad placita congregati/ de Hamborch[1] domini Marquardus Schreye[2] et Hermannus Lange[3] / de Rostok Winoldus[4] Bagge[5] et Hinricus Katzouwe[6] / de Stralessundis Wulffardus[7] Wlfflam[8] et Tobias Gildehusen Gildehusen [9] / de Wismaria Wismaria[10] Marquardus Bantzecowe[11] et Conradus Buek/ de Prussia[12] de Elbingo[13] Iohannes de Thorun Thorun [14] / de Dantzik Tidemannus[15] de Huxaria Huxaria[16] / de Gripeswoldis Gripeswoldis [17] Gosscalcus[18] de Lubeke et Uincencius Wicboldi[19] / de Stetin[20] Busse[21] van der Dollen/ de Lubeke domini Hinricus Westhof Henningus[22] de Rinteln[23] Goswinus[24] Clingenberg[25] / Hinricus de Hacheden[26] Bertoldus Kerkring[27] Hermannus Yborgh Iacobus Holk et Hermannus Dartzow[28] pertractauerunt negocia infrascripta/

<1> Int irste spreken de stede vmme mennigerhande gebrek dat den steden vnde deme copmanne schuet in Denemarken an dem zeevunde vnde an dem schipbrokigen gude/ darumme de stede breue gescreuen gescreuen [29] hebben an de vrowen koninginnen van van lude[30] alse[31] hir na gescreuen[32] steit ♦ Na der Na der grute[33] ♦ Hochgeborne clare vorstynne etc. = nr. 384.

<2-10> .....

1. Hamborch] Hamborgh Ba; Hamborg Ca. 2. Schreye] Schreie Ca. 3. Lange] Langhe Ca. 4. Winoldus] Wynoldus Ba, Cb. 5. Bagge] mgl. Aa. 6. Katzouwe] Katzowe Ba; Katzouw Cb. 7. Wulffardus] Wlfardus Ca; Wulfardus Cb. 8. Wlfflam] Wulflam Ba, Cb. 9. Gildehusen ] Ghildehusen Ba. 10. Wismaria] Wismar Cb. 11. Bantzecowe] Bantzekow Ba; Bantzecouwe Ca; Bantzecouw Cb. 12. Prussia] Pruscia Ba. 13. Elbingo] Elbinge Cb. 14. Thorun ] Thoron Ba; Thorn Ca. 15. Tidemannus] Tydemannus Cb. 16. Huxaria] Huxer Ba, Cb. 17. Gripeswoldis ] Gripeswaldis Ba; Gripeswolt Cb. 18. Gosscalcus] Gotscalcus Ba; Gosschalkus Ca; Gotschalk Cb. 19. Wicboldi] Wigbold Ba. 20. Stetin] Stetyn Ba. 21. Busse] Busso Cb. 22. Henningus] Hennyngus Ba. 23. Rinteln] Ryntelen Ba. 24. Goswinus] Gosswinus Ba. 25. Clingenberg] Clingenbergh Ba. 26. Hacheden] Hachteden Ba; Hachede Cb. 27. Kerkring] Kerkrink Ba; Kerkringh Cb. 28. Dartzow] Darsowe Ba; Dartzouwe Ca, Cb. 29. gescreuen ] screuen Ba. 30. van lude] ludende Ba. 31. alse] mgl. Ca. 32. gescreuen] screuen Ba, Ca. 33. Na der grute] mgl. Ba, Ca.

Oversættelse

I det Herrens år 1402, pinsedag, var de herrer udsendinge, rådmænd fra de nedenforskrevne stæder forsamlede på torvet i Lübeck. Fra Hamburg Marquard Screye og Herman Lange, fra Rostock Winold Bagge og Henrik Katzow, fra Stralsund Wulf Wulflam og Tobias Gildehusen, fra Wismar Marquard Bantzekow og Konrad Buk, fra Preussen fra Elbing Johan v. Thorn, fra Danzig Dietrich Huxer, fra Greifswald Gottschalk v. Lübeck og Vincent Wicbold, fra Stettin Busse v. d. Dollen, fra Lübeck hr. Henrik Westhof og Henning v. Rentelen og Goswin Klingenberg og Henrik v. Hascheden, Bertold Kerkring, Herman Yborg, Jakob Holk og Herman Darsow og forhandlede de nedenforskrevne sager.

<1>For det første taler stæderne om mange slags skader, som stæderne og købmændene i Danmark har lidt på strandingsgodset og det skibbrudne gods, hvorom stæderne har skrevet breve til fru dronningen med den ordlyd, som herefter står skrevet: Efter hilsenen, Højbårne strålende fyrstinde o.s.v.

<2-10> .....