1402. 26. maj. Tutbury Slot


Notarialvidne om, at Henrik, prins af Wales, Henrik 4. af Englands søn, 1402 8. maj med kongens samtykke har udset sig William Bourchier, ridder, Richard Derham, kong Henriks kapellan, og John Peraunt, væbner og serjeant-at-arms, til på hans vegne at afslutte ægteskabsforhandlinger med Katrine, Kong Erik 7. af Pommerns søster.

Tekst efter A, udfyldt efter Rymer

Tekst

In dei nomine amen ♦ Per presens [publicum instrumentum] cuntis appareat euidenter. quod anno ab incarnacione domini millesimo quadringentesimo secundo indictione decima pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Bonifacii diuina prouidentia pape noni anno tertiodecimo/ et mensis maii die octaua/ in camera serenissimi in Christo principis et domini nostri domini Henrici dei gratia regis Anglie et Francie illustris ac domini Hibernie infra castrum suum siue Turrim ciuitatis sue Londonie situata coram eodem domino nostro rege ibidem personaliter existente. ♦ Constitutus personaliter nobilissimus et excellentissimus dominus dominus Henricus dicti domini nostri regis filius primogenitus [et] heres legitimus [ac] princeps Wallie dux Aquitanie Lancastrie et Cornubie ac comes Cestrie. uolens ut dixit cum nobili et egregia muliere et domina domina K[aterina] sorore legitima excellentissimi princip[is et] domini domini Erici dei gratia regis Dacie Swecie et Norwegie ac ducis Pomeranie matrimonium legitime contrahere de consens[u et uol]untate expressis dicti [serenissimi prin]cipis domini nostri regis Anglie et Francie ac domini Hibernie patris sui predicti/ et ad contrahendum matrimonium huiusmodi pro eo et e[ius nomine cum] eadem domina Kat[erina cer]tos procuratores infrascriptos facere et constituere. omnibus melioribus modis uiis uerbis et formis quibus potuit aut potest dilectos [sibi in Christo n]obilem uirum dominum Will[ielmum Bou]rghcher. de [camer]a dicti domini principis Wallie militem. ac uenerabilem et discretum uirum magistrum Ricardum Derham in sacra th[eologia l]icentiatum et aule scola[rium] dicti domini nostri regis Anglie in uniuersitate sua Cantabr[igie] magistrum et custodem et ipsius domini nostri regis capellanum. et Iohannem Pe[raunt a]rmigerum dicti domini nostri reg[is] seruientem [ad] arma uirum literatum coniunctim et quemlibet illorum diuisim et in solidum ita quod non sit melior condicio occup[antis de] consensu et uoluntate ex[p]ressis dicti [domini] nostri [regis An]glie et Francie patris sui ibidem p<ere>xpresse[1] adhibitis et interuenientibus ut michi notario et testibus infrascripti[s tunc express]e apparuit ac omnia supra et infrascripta expresse tunc auctorizantis et approbantis[2] [suos ordinauit fecit et constituit] ordinat facit et constituit procuratores et nuncios speciales\ ♦ Deditque et concessit ac dat et concedit prefatus excellentissimus [princeps dominus] Henricus pr[inceps] Wallie ac dux Aquitanie Lancastrie et Cornubie et comes Cestrie constituens predictis procuratoribus suis coniunctim. [et] cuilibet illorum [diuisim] et in solidum plenam et liberam potestatem et mandatum speciale pro ipso domino Henrico principe Wallie constituente et eius nomine matrimonium cum dicta nobili et egregi[a] domina domina Katerina [dicti domini] Erici [reg]is Dacie Swecie et Norwegie ac ducis Pomeranie sorore naturali et legitima per uerba de presenti mutuum consen[sum] dictorum domini Henrici principis [Wallie ac] ducis Aquitanie Lancastrie et Cornubie et comitis Cestrie ac primogeniti dicti domini nostri regis Anglie constituentis. et prefate domine Katerine hinc inde de [pres]enti exprimentia ac etiam sponsalia per uerba de futuro mutuum eorum consensum hinc inde exprimentia[3] melioribus et efficacioribus modis uerbis et formis quibus de iure seu de facto fieri poterit contrahendum ac ipsam dominam Katerinam in uxorem [dicti] domini Henrici principis constituentis per h[uiusmodi] uerba de presenti et per alia quecumque legitima et ad hoc apta capiendum [et eam] affidandum. ceteraque omnia et singula facien[dum exercendum et] e[xpe]diendum que in premissis uel eo[rum] aliquo necessaria fuerint uel oportuna/ etiamsi mandatum in aliquo prem[issorum] de s[ui] natura magis de se exegerint [speciale] ♦ [Ac] pr[omisit] prefatus excellentissimus dominus dominus Henricus princeps Wallie ac dux et comes prelibatus constituens in presentia dicti serenissimi principis domini regis Anglie et Francie illustris patris sui predicti et de ipsius consensu et uoluntate expressis ut dixit michi Dionisi[o] notario p[ublico] subscripto stipulanti et recipienti uice et nomine omnium et singulorum quorum interest intererit uel interesse poterit in futurum [seip]su[m ratum firm]um et stabile [perpetuo][4] habiturum totum et quicquid per dictos procuratores suos aut eorum aliquem [actum] gestum contractum siue procuratum fuerit in premissis uel ali[quo pr]emissorum sub ypotheca et obligatione omnium bonorum suorum presencium et futurorum et [c]auc[iones exposuit] ♦ Act[a] sunt hec pro[ut] suprascribuntur sub anno domini indictione pontificatu mense die et loco pre[dict]is presentibus serenissimo in Christo principe et [domino nostro domino Henric]o dei gratia rege Anglie et Francie ac domino Hibernie supradicto ac reuerendis in Christo patribus et dominis dominis Henrico Lincolniensi Henrico Bathoniensi et Wellensi [eadem gra]tia [episcop]is. ac nobilibus et strenuis dominis dominis Edmundo comite Cantie. Thoma Beaufordia et Hugone Watertonia militibus. fratre Roberto Maskall sacre pagine professore [dicti] domini nostri regis Angl[ie] et Francie confessore. domino Nicholao Bubbewythe archidiacono Dorsetie in ecclesia Sarum dicti domini nostri regis Anglie secretario. Iohanne Northb[ury et] Roberto Waterton camere dicti domini nostri regis armigeris et aliis multis testibus ad premissa uocatis specialiter et rogatis ♦ In qu[orum] omnium premissorum testimonium atque fidem nos Henricus dicti domini nostri regis Anglie et Francie et domini Hibernie filius primogenitus princeps Wallie ac dux A[q]uitanie Lancastrie et Co[rn]ubie ac comes Cestrie predicta omnia et singula per magistrum Dionisium de Lopham clericum publicum auctoritate apostolica et imperiali notari[um] subscribi publicari et in[5] hanc publicam formam redigi mandauimus ac sigilli nostri appositione fecimus communiri ♦ Datum apud castrum nostrum de Tutbury Lincolniensis diocese xxuito die mensis maii anno domini supradicto et [ann]o regni d[ic]ti domini et patris nostri domini regis Anglie et Francie tertio\ ♦ [ (Notarmærke) Et ego Dionisius de Lopham clericus] Norwycensis diocesis public[us] apostolica et imperiali auctoritatibus notarius p[redicti] serenissimi principis et domini nostri domini Henrici dei gratia regis Anglie et Francie et domini [Hibernie illustris consensus et uoluntatis] expressione et declaratione [ac pre]fati excellentissimi domini domini Henrici principis Wallie. ac ducis Aquitanie. Lancastrie et Cornubie/ et comitis [Cestrie predicti domini nostri regis Anglie filii primogeniti] et her[edis procuratorii cons]titutioni. potestatis dacioni. promissionum et caucionum expositioni. ceterisque premissis omnibus et singulis. dum sic ut premittitur [prout superius recitantur et .....[6] una cum testibus] prenominatis sub anno domini indictione pontificatu mense die et loco predictis in principio presentis procuratorii siue instrumenti superius descriptis presens [personaliter interfui eaque sic fieri uidi et audiui ac aliis] negociis [ard]uis aliunde prepeditus per alium scribi feci manuque mea propria me hic subscripsi et premissa de mandato dicti domini principis [Wallie ac ducis et comitis antedicti in hanc pu]blicam formam redegi et signum meum hic apposui consuetum rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium premissorum\ ♦ Constat [de interlineatione dictionis supra penultimam lineam a] capite presentis instru[menti] computando non uicio set errore scripte. quod approbo ego Dionisius notarius predictus ♦ D. Lopham\ ♦ Constat [etiam michi Dionisio notario predicto de uerbis ac omnia et supra et] infrascripta expresse tunc auctorisantis et approbantis. in decima tertia\ ac etiam sponsalia per uerba de futuro mutuum ipsorum consensum hinc [inde de futuro expriment]ia in decima octaua lineis a capite presentis instrumenti computando non uicio set errore omissis. et in fine presentis instrumenti ad talia signa \\ successiue scriptis que approbo ego Dio[nisius notarius predictus scri]pture corrigendo defectum. ♦ D. Lopham\

1. p<ere>xpresse] pxpresse A. 2. ac omnia supra et infrascripta expresse tunc auctorizantis et approbantis] tilf. under teksten med henvisningstegn. 3. ac etiam sponsalia per uerba de futuro mutuum eorum consensum hinc inde exprimentia] tilf. under teksten med henvisningstegn. 4. [perpetuo]] usikker læsning, ikke læst af Rymer. 5. in] tilf. o.l. A. 6. .....] lakune i Rymer på ca. 11 bogstaver.

Oversættelse

I Guds navn amen. Lad det fremgå klart for alle ved nærværende offentlige instrument, at i det 1402. år efter Herrens kødeliggørelse, i den 10. indiktion, i den i Kristus allerhelligste faders og herres, ved guddommelig forsyn pave Bonifacius 9.s pontifikats 13. år, og på maj måneds 8. dag i den i Kristus mest agtværdige fyrste og vor herre, hr. Henrik af Guds nåde konge af England og Frankrig og herre til Irlands kammer i hans slot Tower, beliggende i hans by London foran samme vor herre kongen som personlig var til stede, var den ædleste og mest højærværdige herre hr. Henrik, den nævnte herre vor konges førstefødte søn og lovformelige arving samt prins af Wales, hertug af Guyenne, Lancaster og Cornwall og greve af Chester, personlig til stede og fremstod, som han erklærede, villig til at indgå ægteskab med den ædle og storartede frue fru Katrine, mest højærværdige fyrste og herre hr. Erik af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge og hertug af Pommerns lovformelige søster efter nævnte mest agtværdige fyrste vor herre, kongen af England og Frankrig og herre til Irland, hans faders udtrykkelige samtykke og vilje, og (villig) til på bedste vis, fremgangsmåde, tilsagn og form, med hvilken det var og er muligt, at udnævne og ordinere visse befuldmægtigede til for ham og på hans vegne at indgå ægteskab med samme fru Katrine, (nemlig) de for ham i Kristus elskede, ædel mand William Bourchier, ridder, fra nævnte prinsen af Wales' kammer, og ærværdig og god mand, magister Richard Derham, licentiat i den hellige teologi samt magister og forstander for nævnte vor herre kongen af Englands kollegium ved Cambridge universitet og samme vor herre kongens kapellan, og John Peraunt, væbner, nævnte vor herre kongens væbner og sarjeant-at-arms, lærd mand, sammen og hver for sig, hvem som helst af dem fuldt og fast, således at der ikke kan være bedre vilkår for besiddelsestageren ud fra nævnte hans faders, vor herre Englands og Frankrigs konges udtrykkelige samtykke og vilje, sammesteds udtrykkelig adspurgt og vejledende, sådan som han udtrykkelig tilkendegav for mig, notaren, og de nedenfor skrevne vidner, idet denne (kongen) ved den lejlighed bemyndigede og godkendte alt det oven- og nedenfor skrevne, har han ordineret gjort og udnævnt samt ordinerer gør og udnævner sine befuldmægtigede og særlige udsendinge. Og førnævnte Henrik, mest højærværdige prins af Wales, hertug af Guyenne, Lancaster og Cornwall og greve af Chester, fuldmagtsgiver, gav og overdrog og giver og overdrager sine førnævnte befuldmægtigede, samlet og hvem som helst af dem hver for sig, fuld og uindskrænket magt og særligt mandat til for samme hr. Henrik, prins af Wales, fuldmagtsgiver og på hans vegne at indgå ægteskab med nævnte ædel og storartet frue Katrine, nævnte hr. Erik, konge af Danmark, Sverige og Norge samt hertug af Pommerns naturlige og lovformelige søster ved, på den ene side, nævnte hr. Henrik, prins af Wales, hertug af Guyenne, Lancaster og Cornwall og greve af Chester samt nævnte vor herre kongen af England, fuldmagtsgivers førstefødte søn og, på den anden side, førnævnte fru Katrines ord, som umiddelbart udtrykker gensidig enighed, og ligeledes til at træffe aftale om medgift ved deres ord, som i fremtiden for begges vedkommende udtrykker deres gensidige enighed (og at gøre dette) efter de bedst tjenelige fremgangsmåder, erklæringer og retningslinjer, det de iure eller de facto er muligt, og (bemyndiger dem) til at tage samme fru Katrine til nævnte hr. prins Henrik fuldmagtsgivers hustru og tage hende i ed, samt gøre, udføre og forhandle alt andet, som i det foregående eller i noget heraf måtte være nødvendigt eller belejligt, også selv om disse forhold skulle kræve af disse et særligt mandat til noget af det foregående som af sin natur er bedre. Og fornævnte mest storartede herre hr. Henrik, prins af Wales og hertug, førnævnte fuldmagtsgiver, har, i nærvær af sin førnævnte berømmelige fader, kongen af England og Frankrig, og efter sammes udtrykkelige samtykke og vilje, som han har tilkendegivet for mig Dennis, nedenfor skrevne offentlig notar, som lader nedskrive og hører på vegne af alle og i alle og enhvers navn, for hvem det er, vil eller kunne være af interesse, lovet selv at ville anse alt og ethvert, som er forhandlet, gjort, vedtaget og bemyndiget i det foregående gennem hans nævnte befuldmægtigede eller en af disse for godtaget, fast og urokkeligt under underpant og gældsforskrivning i alt sit nuværende og kommende gods, og han har stillet kaution. Disse forhold, som forud skrives er forhandlet i det førnævnte Herrens år, indikation, måned, dag og sted i nærvær af højtæret i Kristus fyrste og vor herre, hr. Henrik af Guds nåde konge af England og Frankrig og herre til Irland ovennævnt, og de i Kristus ærværdige fædre og herrer af samme nåde biskopper, hr. Henrik, biskop af Lincoln, hr. Henrik, biskop af Bath og Wells, og ædle og strenge herrer, hr. Edmund greve af Kent, hr. Thomas Beauford og Hugo Waterton, riddere, broder Robert Maskall, professor i den hellige skrift, vor herre kongen af England og Frankrigs skriftefader, hr. Nicholas Bubbewythe, ærkedegn i Salisbury kirke i Dorset, nævnte vor herre kongen af Englands sekretær, John Northbury og Robert Waterton, riddere, fra nævnte vor herre kongens kammer og adskillige andre til de fornævnte forhold særlig indkaldte og adspurgte. Til vidnesbyrd om alt det foregående og til bekræftelse har vi, Henrik, nævnte vor herre kongen af England og Frankrig og herre til Irlands førstefødte, prins af Wales og hertug af Guyenne, Lancaster og Cornwall og greve af Chester, befalet alle og ethvert af fornævnte forhold at underskrives, udstedes og fortegnes i denne offentlige form ved magister Dennis de Lopham, klerk, pavelig og kejserlig autoriseret offentlig notar, og har ladet det forene gennem vedhæng af vort segl. Givet ved vort slot Tutbury i Lincoln stift 26. maj i ovennævnte Herrens år og i nævnte vor herre og fader hr. kongen af England og Frankrigs 3. regeringsår. (Notarmærke) Og jeg Dennis de Lopham, klerk i Norwich stift, pavelig og kejserlig autoriseret offentlig notar, har personlig været til stede ved fornævnte mest agtværdige fyrste og vor herre, hr. Henrik af Guds nåde konge af England og Frankrig og berømmelig herre til Irlands tilsagn og jaord samt fornævnte storartede herre, hr. Henrik, prins af Wales og hertug af Guyenne, Lancaster og Cornwall og greve af Chester, førnævnte vor herre kongen af Englands førstefødte og arvings fuldmagtsudstedelse, magtafgivelse, tilvejebringelse af garantier og kautioner og alt øvrigt foregående, så længe det, som forudsætningen er, reciteres som ovenfor og .....1) sammen med førnævnte vidner under det førnævnte Herrens år, indiktion, pontifikat, måned, dag og sted, beskrevet i begyndelsen af nærværende fuldmagt eller instrument, og jeg har set og hørt dette ske således, og idet jeg fra anden side har været opholdt af vigtige forretninger, har jeg ladet det nedskrive af en anden og underskrevet her og offentliggjort det forudskikkede i denne form og, tilkaldt og opsøgt, har jeg anbragt mit sædvanlige mærke til bevis og vidnesbyrd om alt det forudskikkede. Lad det stå fast om rettelsen af ordlyden over næstsidste linje at regne fra oven i nærværende instrument, skrevet ikke ved forvanskning men fejl, at jeg Dennis de Lopham, førnævnte offentlig notar godkender det. Dennis de Lopham. Lad det endvidere stå fast for mig Dennis, førnævnte notar, vedrørende ordene 'idet denne (kongen) ved den lejlighed bemyndigede og godkendte alt det oven- og nedenfor skrevne' i 13. linje og 'og ligeledes ved deres ord udtrykkende øjeblikkelig tilslutning til fremtidig ægteskabskontrakt' i 18. linje at regne fra oven i nærværende instrument, udeladte ikke ved forvanskning men fejl og tilskrevet i slutningen af nærværende instrument ved sådanne tegn '\\', skrevet umiddelbart efter hinanden, at jeg Dennis, førnævnte notar, godkender det ved rettelse af tekstens fejl. Dennis Lopham.