1402. 15. juni.


Hertug Gerhard 6. af Slesvig indskærper, at husene i Slesvig skal være tækket med sten eller ler, således som det var blevet påbudt af greverne Henrik og Klaus, og at borgerne skal være behjælpelige med at befæste byen samt vise rådet lydighed.

Tekst efter A:

Tekst

Wy Gherd van der ghnade ghodes. hertighe to Sleswich. greue to Holsten Stormern vnde to Schowenborch enbeden vnsen leuen borgheren de nu syn edder to komende synt in vnser stat to Sleswich. heyl an ghode vnde vnsen ghnaden. ♦ Wy bidden vnde beden iů mene borgheren to Sleswich alle dede wonaftighe syn dede hus edder woninghe buwet hebben noch buwen willen. se syn ghestlik edder wertlik dede wonen in den husen edder steden dar oldingges borgher recht vte daan is dat gy iuwe woninghe dekken myt stene edder mit leme also dat gy des vlochvůres velich syn. en islik by syn vertich marken to holdende. als it to vorne vnse leue vader vnde veddere. greue Hinrik vnde greue Clawes seligher dechtnisse gheboden hadden. ♦ Vortmer so wille wy dat gy iuwe stat helpen vesten wan gy to esket werden en islik by syner woninghe. vnde dat gy iuwen raatmans horsam syn wes se iů des besten raden vnde seggen nenerleye wys to latende also vern als gy vnse wrake wedder seen willen. ♦ To tůghe desser vorscreuen stukke so hebbe wy vnse ingeseghel ghehengget laten an dessen breff de gheuen is na ghodes boort verteynhundert iaar dar na in deme anderen iare in sunte Vites daghe.

Oversættelse

Vi Gerhard af Guds nåde hertug af Slesvig, greve af Holsten, Stormarn og Schauenburg, ønsker vore kære borgere, som er her nu eller vil komme fremover i vor stad Slesvig, frelse i Gud og vor nåde. Vi byder og beder jer almindelige borgere i Slesvig, alle som er bosat der, som har bygget hus eller bolig og vil bygge det, de være sig gejstlige eller verdslige, som bor i husene eller stæderne, hvor der fra gammel tid er tildelt borgerret, at I skal dække Eders boliger med sten eller med ler, så I er sikre mod flyveild, enhver skal holde det inden for 40 mark, som tilforn vor kære fader og slægtning, grev Henrik og grev Klaus, i salig ihukommelse, havde befalet. Fremdeles så vil vi, at I hjælper med at befæste Eders by, når det bliver krævet af Eder, enhver sin bolig, og at I er lydig mod Eders rådmænd, som råder Eder og siger det bedste, og at I på ingen måde undlader det, så at I ikke skal blive udsat for vor straf. Til vidnesbyrd om disse førnævnte stykker, så har vi ladet vort segl hænge på dette brev, som er givet efter Guds fødsel 1400 år, derefter i det 2. år på sankt Vitus dag.