1402. 21. juni.


50 mark udbetales til Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde og ambassadør for kongen af Danmark, Sverige og Norge.

Tekst efter A

Tekst

Petro archidiacono Roskyldensi ambassiatori regis Swecie Dacie et Norwegie in denariis sibi liberatis per manus proprias recepienti[1] denarios de uenerabili patre episcopo Bathoniensi thesaurario Anglie apud manerium regis de Kenyngtona in persolucionem l marcarum quas dominus rex sibi liberare mandauit de dono regis redeunti uersus partes predictas per breue[a] de priuato sigillo inter mandata de hoc termino xxxiii libre vi solidi viii denarii.

1. recepienti] = recipienti.
a. breue] kendes ikke.

Oversættelse

Ærkedegnen i Roskilde. Til Peder, ærkedegn i Roskilde, ambassadør for kongen af Sverige, Danmark og Norge i penge udbetalt til ham, idet han med egen hånd modtog pengene af den ærværdige fader biskoppen af Bath, the treasurer of England, ved kongens gård i Kenington til fuld betaling af 50 mark, som hr. kongen ved et befalingsbrev under the Privy Seal1, (som findes) blandt mandaterne fra denne termin, har befalet at give ham som en gave fra kongen, når Peder vendte tilbage til de førnævnte egne: 33 pund 6 skilling og 8 denarer.