1402. 28. juni.


Optegnelse om, at biskop Bo af Århus' servispenge er blevet fordelt mellem kardinalerne.

Tekst efter A

Tekst

Indictione decima die xxviiiᵃ mensis iunii reuerendus in Christo pater dominus Boecius dei gracia episcopus Arusiensis. soluit pro complemento finalis solucionis sui communis seruicii. uicinti unum florenos auri de camera. et pro complemento etiam minuti seruicii unum similem florenum solidos xxv. monete Romane. ♦ Summa florenos. xxii. solidos xxv. ♦ Fuit promotus anno <vito>[1] domini Bonifacii ♦ Fuerunt in eius promotione cardinales .xiiii. uidelicet .....[2] ♦ Capit clericus collegii solidos xi. denarios .iii. ♦ Restant florenos xxii. solidos xiii. et denarios viiii. ♦ Capit quilibet florenum .i. solidos. xxviiii denarios viɉ ♦ Capit camera apostolica portiones mortuorum .vi. que sunt. florenos .viiii. solidos xxvii. et denarios .iii. ♦ Remanent indiuisi denarii ii.

1. <vito>] åben plads i A, men indsat efter marginalnotitsen. 2. .....] kardinalernes navne udelades her.

Oversættelse

I den tiende indiktion den 28. juni betalte den ærværdige fader i Kristus hr. Bo, af Guds nåde biskop af Århus, 21 kammerfloriner i guld som rest- og slutbetaling af sit servitium commune og ligeledes een lignende florin 25 skilling, romersk mønt, som restbetaling af servitium minutum. Sum: 22 floriner 25 skilling. Han blev forfremmet i hr. Bonifacius' 6. år. Der var 14 kardinaler ved hans forfremmelse, nemlig ( - - - )3). Kollegiets klerk tager 11 skilling 3 penning. Der resterer 22 floriner 13 skilling og 9 penning. Hver tager 1 florin 29 skilling minus 6 penning. Det apostoliske kammer tager de 6 dødes lodder, som udgør 9 floriner 27 skilling og 3 penning. 2 penning forbliver ufordelte.