1402. 3. august.


Torkil Jensen af Blistrup sælger sin gård i Sæby til Dueholm kloster.

Tekst efter Aa

Tekst

Uniuersis et singulis presentis pagine seriem inspecturis Thorchillus Ienssøn de Blixtrupp salutem in domino sempiternam ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri quod tenore presencium recognosco me ex deliberato <animo>[1] et consensu <heredum meorum>[2] religiosis uiris fratribus ordinis sancti Iohannis Iherosolimitani in Dwholm curiam meam in Sæby sitam plenariter uendidisse et scotasse cum omnibus et singulis sibi attinentibus uidelicet pratis agris pascuis piscaturis siccis et humidis mobilibus et immobilibus nullis postpositis iure perpetuo possidendam me eciam curie memorate plenum precium et integrum in bona pecunia et datiua ad libitum meum penitus subleuasse ipsosque fratres quittos et excusatos in placito Syndherhæret fidedignis quam pluribus conuocatis legittime dimisisse ♦ Insuper obligo me ac meos ueros heredes prefatis fratribus pretactam curiam liberare ac appropriare ab impeticione quorumcumque ♦ In cuius rei euidenciam et firmiorem cautelam sigillum meum una cum sigillis discretorum uirorum uidelicet Strongonis et Henrici Magni heredum meorum presentibus est appensum ♦ Datum anno domini mcdii ipso die inuencionis sancti Stephani prothomartiris.

1. <animo>] mgl. Aa. 2. <heredum meorum>] mgl. Aa; denne ordlyd er foretrukket for den af O. Nielsen, Dueholms Dipl., også foreslåede amicorum meorum, da Torkil Jensens arvinger er nævnt to gange nedenfor i teksten.

Oversættelse

Torkil Jensen af Blistrup, til alle og enhver, der får dette brev at se, evindelig hilsen med Gud. Alle nulevende og fremtidige skal vide, at jeg med ordlyden af dette brev erkender, at jeg velovervejet og med samtykke fuldt og helt har solgt de fromme mænd, brødrene af sankt Johannes af Jerusalems orden i Dueholm min gård i Sæby og skødet den med alt det, der hører til den, nemlig enge, agre, græsgange, fiskevande tørt og vådt, rørligt og urørligt, uden nogensomhelst undtagelse, med ret at besidde den evigt, og at jeg ligeledes for omtalte gård har oppebåret fyldestgørende og fuldstændig betaling i gode og gængse penge til min tilfredshed og på Sønder herredsting, hvor mange troværdige mænd var sammenkaldt, på lovlig vis har erklæret de samme brødre kvit og fri. Ydermere forpligter jeg mig og mine rette arvinger til at hjemle og fri føromtalte brødre den ovenfor nævnte gård for tiltale fra hvemsomhelst. Til bevis og sikker forvisning herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd, nemlig Strange og Henrik Mogensen, mine arvinger. Givet i det Herrens år 1402 på selve dagen, da sankt Stefan, den første martyr, blev fundet.