1402. 22. september. Lübeck


Jens Lydekesen og Didrik Keseberg, borgere i Flensborg, stadfæster, at Bo Smed, borger sammesteds, har pantsat en hest til Konrad Brekewolt for 6 mark lybsk.

Tekst efter A

Tekst

Notandum quod Iohannes Ludekenssøn et Tidericus Keseberch ciues Vlenseborgenses coram consilio/ iuramentis suis corporalibus/ confirmauerunt quod Bo. Smyt eciam ciuis Vlensenborgensis presentauit deliberato animo. suaque libera et spontanea uoluntate. Conrado Brekewolt quendam equum in pignere pro vi marcis Lubicensibus. quodque huic presentacioni presentes fuerunt/

Oversættelse

De skal være vitterligt, at Johan Lydekesen og Didrik Keseberg, borgere i Flensborg, over for rådet stadfæstede med deres korporlige ed, at Bo Smed, ligeledes borger i Flensborg, med velovervejet sind og af sin fri og uhindrede vilje har overgivet Konrad Brekewolt en hest i pant for seks mark lybsk, og at de var til stede ved denne overgivelse.