1402. 1. november.


Klaus og Otto Spliet stiller i fællig sikkerhed på væbneren Erik Krummediges vegne over for væbneren Hartvig v. Owe angående 300 mark penge.

Tekst efter A

Tekst

Witlyk sy al. den ghenen de dessen. bref seen vnde høren lesen dat wy Clawes Split vnde Otto Split myd ener sameden hand hebben hethen louen den erbarn knapen Eryk Crummedyke vor drehundert mark pennynghe. de to betalende to sůnte Mertens daghe de nů neghest to komende is vort ouer dren iaren. dem erbarn knapen Hartwich van Ouwe dem elderen. als de bref wol vth wyset de dar vppe gheuen is ♦ Were ift de vorbenømede Eryk Crummedyk des vorescreuen løuedes an ieneghen scaden queme so scolen wy vnde wyllen wy vnde vnse eruen. den vorbenømeden Eryk Crummedyk vnde syne eruen des ghanslyken benemen beyde van scult <vnde>[1] van allem scaden sůnder helperede ♦ To grøterer betůghnesse al desser vorescreuen stůcke so synt vnse ingheseghele endrachtlyken an dessen bref henghet ♦ Gheuen na godes bord verteynhundert iar dar na in dem anderen iare in alle godes hilghen daghe\

1. <vnde>] mgl. A.

Oversættelse

Det skal være vitterligt for alle dem, der ser dette brev og hører det læse, at vi Klaus Spliet og Otto Spliet med samlet hånd har ladet stille sikkerhed for den hæderlige væbner Erik Krummedige for 300 mark penge, som skal betales på den næstfølgende sankt Martins dag fremover over 3 år til den hæderlige væbner Hartvig v. Ove den ældre, som det brev visseligt udviser, som er givet derpå. Skulle det ske, at den førnævnte Erik Krummedige gjorde brud på det førnævnte løfte, så skal og vil vi og vore arvinger helt friholde den førnævnte Erik Krummedige og hans arvinger både fra gæld og al skade uden svig. Til større vidnesbyrd om alle disse førnævnte punkter er vore segl i fællig hængt på dette brev. Givet efter Guds fødsel 1400. år derefter i det 2. år på alle Guds helgeners dag.