[1402]. 25. november. Roskilde


Richard, biskop af Bangor, og John Peraunt, serjeant- at-arms, meddeler kong Henrik 4. af Englands råd, at de har indføjet en artikel i forhandlingerne ud over deres instruks for at forbedre deres stilling, og anmoder om yderligere underhold.

Tekst efter A

Tekst

Reuerendi patres. illustres ac magnifici domini ♦ scincera[1] recommendacione premissa/ ♦ Quoniam que de nouo emergunt/ et singularia maxime/ que speciali. nota sunt digna\ non immerito signanter sunt appunctuanda/ ideo certa. que intelleximus in partibus Dacie/ que. forte domino nostro regi. et. uobis ante recessum nostrum de. Anglia plene non claruerunt/ in quadam c[edu]la presentibus interclusa. pro auisamento. duximus annotanda\ ♦ Nosque insuper in quantum deus nobis monstrauit periculis in ea. contentis uolentes obuiare. dedimus quendam. articulum. ultra nostram instructionem pro condicione partis nostre melioranda/ ad quod tenentur procuratores quicumque prout alias uobis scripsimus ad. quem[2] aliqualiter intelleximus partem aliam. se. uelle inclinare et eciam condescendere. cui. si. domino nostro regi et. uobis placuerit sagaciter more uestri sacri loci. solito poteritis insistere etcetera\ ♦ Ceterum licet quo. ad uictualia pro tempore more. nostre. in. partibus Dacie. sit nobis honorifice. prouisum. cum ut nostis multa alia. eciam pro expensis nostris uersus partes quando. domino nostro regi. et. uobis placuerit sunt nobis neccessaria/ ad que. et alia. quecumque ne tamquam mortui a. corde[3] dediti simus. dignemini nos habere recommissos/ ♦ Et quia domini Willelmus Bourcher miles et Ricardus de Derham. domini nostri regis capellanus/ tam de contentis in dicta cedula/ quam aliis occasionibus uiue uocis oraculo uos nouerint plenius informare\ iccirco[4] hic sistendo ratem calamum dictis reuerenciis ac magnificenciis uestris. ulterius non. duximus extendendum ♦ Quas ad rei. publice. regimen/ et. munimen uobis commissum conseruet altissimus feliciter ut optamus etcetera ♦ Scriptum in ciuitate Roskeldensi in festo beate Katerine uirginis etcetera ♦ Uestri in omnibus Ricardus episcopus Bangorensis et Iohannes Paraunt domini nostri regis seruiens ad arma.

1. scincera] = sincera. 2. quem] herefter 3 ulæselige ord slettet og erstattet med en streg A. 3. a. corde] tilf. o.l. A. . 4. iccirco] = idcirco.

Oversættelse

Ærværdige fædre, berømmelige og stormægtige herrer. Med oprigtig anbefaling tilforn. Eftersom det, der fremkommer af nyt, og især de enestående forhold, som er værdige til en særlig opmærksomhed, ikke med urette tydeligt bør bifaldets, har vi af den grund ment til underretning at måtte anføre visse forhold, som vi har forstået i landet Danmark, hvilke muligvis ikke fuldstændigt har stået vor herre kongen og Eder klart før vor tilbagevenden fra England, i en seddel, indesluttet i dette brev. Og vi har, idet vi ønsker, for så vidt Gud har vist os det, at imødegå de farer, der er indbefattet deri, givet en artikel ud over vor instruks for at forbedre vort lands stilling, hvortil alle befuldmægtigede er forpligtet, således som vi har skrevet til eder, til hvilken vi på enhver måde har forstået den anden part vil bøje sig og ligeledes nedlade sig, hvortil I, hvis det behager vor herre kongen og Eder, skarpsindigt efter Eders hellige steds sædvanlige skik vil kunne holde Eder o. s. v. Men skønt der, hvad angår levnedsmidler, for tiden efter vor skik på hæderværdig måde er sørget for os i landet Danmark, skal I, da der, som I ved ligeledes er mange andre ting, som er nødvendige for os til vore udgifter i landet, når det måtte behage vor herre kongen og Eder, at have os anbefalet til dem og alt andet, for at vi ikke som døde skal være prisgivet af hjertet. Og eftersom de herrer William Bourchier, ridder, og Richard Derham, vor herre kongens kapellan, mundtligt ved fuldstændigt at underrette Eder såvel som indholdet i nævnte seddel som om de andre omstændigheder, har vi af den grund for at standse brevet her ikke ment yderligere at udstrække pennen for Eder, nævnte ærværdigheder og stormægtigeherrer, hvem den højste lykkeligt må bevare, som vi ønsker, til det styre og værn af staten, der er betroet Eder, o. s. v. Skrevet i staden Roskilde på den hellige jomfru Katerines dag o. s. v. Eders i alt, Richard, biskop af Bangor og John Peraunt, vor herre konges serjeant-at-arms.