1402. 28. november. Näs kirke


Ærkebiskop Henrik af Uppsala pålægger biskop Knut af Linköping inden seks uger at sørge for, at præsten Johan Kristiansson genindsættes i embede og beneficium, som denne har berøvet ham, og skaffe ham rettens oprejsning bl. a. for det fangenskab, som ridderen hr. Abraham (Brodersen) havde indsat ham i.

Regest efter Aa