1402. 29. november. København


Jens Eskilsen af Skovsgård, ridder, sælger alt det gods i Totterup, som han havde arvet efter ridderen hr. Henrik Jensen af Ledøje, til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Iohannes Eschilli miles de Scowsgard salutem in domino ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri me uenerabili in Christo patri ac domino domino Petro dei gracia episcopo Roskildensi omnia et singula bona mea in Tottorpp in Faxehæret sita michi post mortem nobilis uiri domini Henrici Iønsson militis de Ledhwæ pie memorie iure hereditario aduoluta uendidisse scotasse et ad manus assignasse in perpetuum possidenda. pro quibus quidem bonis recognosco me in hiis scriptis ab eodem domino episcopo sufficientem pecuniam ac plenum precium ad nutum meum percepisse obligans me et heredes meos. ad appropriandum liberandum et disbrigandum domino episcopo predicto suisque heredibus prefata bona cum pertinenciis suis uniuersis ab allocucione et impeticione quorumcumque ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis discretorum uirorum uidelicet Iohannis Wider et Petri Crafse proconsulum Hafnensium. Hermanni Cruse Mathie Rwd Iohannis Iacobi. et Henrici wan Berghen consulum ibidem presentibus est appensum ♦ [Datum][1] Hafnie anno domini mocdii° uigilia sancti Andree apostoli.

1. [Datum]] udvisket A.

Oversættelse

Jens Eskilsen til Skovsgård, ridder, til alle, som ser dette brev, hilsen i herren. Alle nulevende og fremtidige skal vide, at jeg til den ærværdige fader og herre i Kristus, hr. Peder, af Guds nåde biskop af Roskilde, har solgt, skødet og til evig ejendom overdraget alle og ethvert af mine godser i Totterup i Fakse herred, som efter den velbyrdige mand, hr. ridder Henrik Jensen af Ledøjes død, salig ihukommelse, med arveret er tilfaldet mig, for hvilke godser jeg i dette brev erkender af samme hr. biskop at have modtaget en tilfredsstillende sum penge og fuld pris efter mit ønske, idet jeg forpligter mig og mine arvinger til at hjemle, fritage og fri førnævnte hr. biskop og hans arvinger føromtalte godser, tillige med alle deres tilliggender fra tiltale og påkrav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med segl tilhørende de gode mænd Jens Vider og Peder Krafse, borgmestre i København, Herman Kruse, Jens Jakobsen og Henrik v. Berge, rådmænd sammesteds, hængt under dette brev. Givet i København i det Herrens år 1402 på dagen for den hellige apostel Andreas' dag.