1402. 9. december. Stralsund


Peder fra Samsø og hans hustru Valborg har købt en livsvarig årlig afgift på ti mark af Herman Badisern. Efter den ene af ægtefællernes død nedsættes den årlige afgift til otte mark. Efter begge ægtefællers død skal hele afgiften anses for betalt.

Tekst efter A

Tekst

Petrus de Samps{øe} et Walburgis sua uxor emerunt a Hermanno Badisern decem marcarum redditus ad tempora uite ipsorum scilicet Petri et Walburgis predictorum singulis annis in quatuor temporibus seu terminis a dicto Hermanno aut suis heredibus subleuandos quolibet termino iiɉ marcis ♦ Et cum unus dictorum Petri et Walburgis de hac uita migrauerit tunc alter eorum superuiuens octo marcas de premissis redditibus singulis annis subleuabit ♦ Dictis uero Petro et Walburge ambobus defunctis dicti totales redditus esse debent omnino liberi et soluti ♦ Actum anno domini .m°.ccccii°. sequenti die concepcionis Marie uirginis gloriose.

Oversættelse

Peder fra Samsø og hans hustru Valborg har af Herman Badisern købt en afgift på 10 mark indtil sammes, nemlig Peders og Valborgs dages ende, som hvert år skal oppebæres af nævnte Herman eller hans arvinger i fire perioder eller terminer, hver gang på 2½ mark. Og når en af de nævnte Peder og Valborg vil have forladt dette liv, da vil den anden overlevende af disse hvert år oppebære 8 mark af de førnævnte afgifter. Når de nævnte Peder og Valborg begge er døde, skal de nævnte hele afgifter anses for ganske frie og betalte. Forhandlet i det Herrens år 1402 dagen efter den berømmelige jomfru Marias undfangelse.