1402.


Brevudtog af Hamsfort vedrørende Odense.

Tekst efter Stephanius

Tekst

Anno domini mccccii ..... Otthoniæ florent et de franciscanis et prædicatoribus bene meriti Bero Olufsøn, miles, præfectus Nesboiticus, e familia Biornorum[1] , Iohannes Magni, prior prædicatorum, Robertus Richartson, proconsul, Iohannes Clementis, consul.

1. e familia Biornorum] Hamsforts egen kommentar.

Oversættelse

I det Herrens år 1402..... I Odense blomstrer Bjørn Olufsen, ridder, høvedsmand på Næsbyhoved, af Bjørnenes familie, Jens Mogensen, prior for dominikanerne, Robert Rikardsen, borgmester, Jens Klementsen, rådmand.