1402.


Fru Ingeborg overdrager landsbyen Tågerup til Næstved sankt Peders kloster og får en gård i Næstved og noget gods i Kalby i forpagtning på livstid.

Tekst efter reg

Tekst

Ingeburgis prefata[1] contulit scotauit et assignauit nobis integrum opidum uidelicet Tourop. habitum a Nicolao Bille prenarrato[2] et habuit a monasterio unam curiam in Nestuet et xv pund annone in Kathelby ad dies suos ♦ Mcdii.

1. prefata] cf. forrige nr. 2. Nicolao Bille prenarrato] cf. forrige nr.

Oversættelse

Omtalte Ingeborg overdrog, skødede og overgav os hele byen Tågerup, som hun havde erhvervet fra føromtalte Niels Bille. Og hun fik af klostret en gård i Næstved og 15 pund korn i Kalby for sin levetid. 1402.