1403. [Omkr. 18. januar].


Biskop Peder af Roskildes kvittering på 600 mark lybsk for Krønge.

Tekst efter nil

Tekst

Ittem en quitans aff biscop Peder y Roschildt paa sex hundrit marck lubske for Krøgtinge y Laalland. ♦ Anno 1403.

Oversættelse

Biskop Peder af Roskildes kvittering på 600 mark lybsk for Krønge på Lolland. År 1403.