1403. 25. januar. Næstved


Kong Erik 7. af Pommern pålægger ridderne hr. Hans Podebusk og hr. Anders Olufsen af Næsby, der strides om en lod i Gryde å mølle, at give møde om 6 uger for kongens retterting med deres dokumenter.

Tekst efter A

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Norwegie Slouorum[1] Gothorumque rex et dux Pomarnensis Sielendiam inhabitantibus salutem et graciam ♦ Mandamus domino Iohanni de Pudbusk militi ex una parte et domino Andree Olaui de Næsby militi parte ex altera inter quos litigium et accio super quandam partem molendini dicti Gryde aa uertuntur ut assumptis secum documentis suis partis utriusque ad diem sex septimarum a data presencium in placito nostro iusticiario compareant pro huiusmodi accione et litigio legittime terminandis ♦ Datum Nestwedis anno domini mocdo tercio die conuercionis[2] sancti Pauli nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Swenonis Bryms.

1. Slouorum] = Slauorum. 2. conuercionis] = conuersionis.

Oversættelse

Erik, af Guds nåde rigerne Danmarks, Sveriges, Norges, de venders og goters konge og hertug af Pommern, til indbyggerne på Sjælland hilsen og nåde. Vi pålægger hr. Hans Podebusk, ridder, på den ene side og hr. Anders Olufsen af Næsby, ridder, på en anden, mellem hvem der verserer strid og retssag om en lod i møllen, kaldet Gryde å, at de om 6 uger fra dette brevs givelse skal give møde på vort retterting, idet begge parter tager deres dokumenter med sig, for på lovformelig vis at få bragt denne strid og retssag til afslutning. Givet i Næstved i det Herrens år 1403 på sankt Paulus' omvendelsesdag under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims som vidne.