1403. 11. marts. Roskilde


Kong Erik 7. af Pommern stadfæster sine forgængeres privilegier, friheder og nådesbevisninger for nonnerne i Roskilde sankt Agnete kloster.

Tekst efter A:

Tekst

Ericus dei gracia Dacie Swecie Noruegie Slauorum Gottorumque rex ac dux Pomeranensis omnibus presens scriptum cernentibus eternam in domino salutem/ ♦ Constare uolumus uniuersis presentibus et futuris quod nos[1] omnia priuilegia libertates et gracias que et quas dilecti progenitores et predecessores nostri reges Dacie ex karitate/ bona ac benigna eorum uoluntate et gracia speciali dilectis nobis in Christo/ sororibus monasterii sancte Agnetis Roskildis dederunt et benigniter annuerunt/ ipsis sororibus prenominatis ex mera dileccione et gracia nostra speciali concedimus fauorabiliter annuentes omnibusque modis prout sonant littere progenitorum nostrorum huic presenti littere nostre annexe/ ipsas et ipsa libertates gracias et priuilegia ratificantes tenore presencium confirmamus ♦ Quare per graciam nostram districcius inhibemus ne quis aduocatorum nostrorum aut officialium seu quisquam alius cuiuscumque condicionis aut status existat/ ipsas contra hanc graciam nostram ipsis factam presumat aliqualiter molestare/ ymmo potius secundum tenores litterarum nostrarum presencium omnimode promouere ♦ In cuius confirmacionis euidenciam firmiorem sigillum nostrum presentibus duximus appendendum ♦ Datum Roskildis anno domini mocdo tercio profesto beati Gregorii pape regni nostri anno viii°.

1. nos] tilf. o.l. A. .

Oversættelse

Erik, af Guds nåde rigerne Danmark, Sverige, Norges, de venders og goters konge og hertug af Pommern, til alle, der ser dette brev, evig hilsen med Gud. Vi vil, at det skal stå klart for alle, nulevende og fremtidige, at vi af ren kærlighed og vor særlige nåde tilstår og nådigt bevilger de af os elskede søstre i Kristus i sankt Agnete kloster i Roskilde alle de privilegier, friheder og nådesbevisninger, som vore elskede forfædre og forgængere, kongerne af Danmark, af god kærlighed og deres velvillige vilje og særlige nåde har givet og velvilligt bevilget disse fornævnte søstre, og vi bekræfter på alle måder disse friheder, nådesbevisninger og privilegier, således som vore forfædres breve lyder, der er knyttet til dette vort nærværende brev, og vi stadfæster dem med dette brevs ordlyd. Derfor forbyder vi strengt under vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder eller officialer eller nogen som helst anden, hvilken stilling eller stand han end indtager, drister sig til på nogen måde at forulempe disse i modstrid med denne vor nådesbevisning, der er ydet dem, men tværtimod snarere på enhver måde at fremme dem i overensstemmelse med ordlyden af dette vort brev. Til fastere bevis på denne stadfæstelse har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Givet i Roskilde i det Herrens år 1403 dagen før paven sankt Gregors dag i vort ottende regeringsår.