1403. 11. marts. Roskilde


Kong Erik 7. af Pommern stadfæster sine forgængeres privilegier, friheder og nådesbevisninger for nonnerne i Roskilde sankt Clara kloster.

Tekst efter A:

Tekst

Ericus dei gracia Dacie Swecie Noruegie Slauorum Gottorumque rex ac dux Pomeranie omnibus presens scriptum cernentibus et[1] eternam in domino salutem ♦ Constare uolumus uniuersis presentibus et futuris quod nos omnia priuilegia libertates et gracias que et quas dilecti progenitores et predecessores nostri reges Dacie ex karitate / bona ac benigna eorum uoluntate et gracia speciali dilectis nobis in Christo uirginibus / sororibus religiosis monasterii beate Clare uirginis Roskildis dederunt et[2] et benigniter annuerunt ipsis sororibus religiosis prenominatis ex mera dileccione et gracia nostra speciali concedimus favorabiliter annuentes / omnibusque modis prout sonant littere progenitorum nostrorum huic presenti littere nostre annexe ipsas et ipsa libertates gracias et priuilegia ratificantes tenore presencium confirmamus ♦ Quare per graciam nostram districcius inhibemus ne quis aduocatorum nostrorum aut officialium seu quisquam alius cuiuscumque condicionis aut status existat/ ipsas contra hanc graciam nostram ipsis factam presumat aliqualiter molestare ymmo pocius secundum tenorem litterarum nostrarum presencium omnimode promouere ♦ In cuius confirmacionis euidenciam firmiorem sigillum nostrum presentibus duximus appendendum ♦ Datum Roskildis anno domini m° cd° tercio profesto beati Gregorii pape regni nostri anno viii°\

1. et] tilf. o.l. A. 2. et] tilf. o.l. A.

Oversættelse

Erik, af Guds nåde Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og Goters konge og hertug af Pommern, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Vi vil, at det skal stå fast for alle, nulevende og fremtidige, at vi af uforfalsket kærlighed og med vor særlige nåde gunstigt imødekommer vore i Kristus elskede jomfruer de regelbundne søstre og tilstår dem alle de privilegier, friheder og nåder, som vore elskede forfædre og forgængere, Danmarks konger, af kærlighed, godhed og velvilje og af særlig nåde har givet, idet vi på alle måder, således som vore forfædres breve lyder, som er knyttet til dette vort brev, godkender samme friheder, nåder og privilegier og stadfæster dem med dette brev. Derfor forbyder vi under trussel om vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogder eller officialer eller nogensomhelst anden, af hvilken stilling eller stand han end er, vover på nogen måde at forulempe den mod denne vor nåde, som vi har vist dem, men at de snarere på enhver måde skal fremme deres tarv i overensstemmelse med vort brevs ordlyd. Til større sikkerhed for denne stadfæstelse har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Givet i Roskilde i det Herrens år 1403 dagen før pave Gregors dag i vor regerings 8. år.