1403. 17. marts. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. pålægger biskopperne af Terracina og Odense og provsten ved kirken i Odense at indføre Jens Spren i et kanonikat ved kirken i Slesvig.

Tekst efter Aa:

Tekst

Simili modo[1] uenerabilibus fratribus ..[2] Terracinensi et ..[3] Ottoniensi episcopis ac dilecto filio .. preposito ecclesie Ottoniensis salutem etcetera. ♦ Uite ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et uirtutum merita super quibus apud nos dilectus filius Iohannes Spreen canonicus Sleswicensis fidedigno etcetera[4] . ♦ Quocirca discrecioni uestre per apostolica scripta mandamus quatinus uos uel duo aut unus uestrum per uos uel alium seu alios eundem Iohannem uel procuratorem suum eius nomine exnunc auctoritate nostra in dicta ecclesia Sleswicensis recipi facientes in canonicum et in fratrem stallo sibi in choro et loco in capitulo ipsius ecclesie cum dicti iuris plenitudine assignatis prebendam uero ac beneficium huiusmodi per nos ut premittitur reseruata si tempore huiusmodi nostre reseruacionis uacabant uel postea uacauerunt aut cum uacauerint eidem Iohanni post acceptacionem predictam cum omnibus iuribus et pertinenciis suis eadem auctoritate conferre et assignare curetis/ inducentes ipsum Iohannem uel dictum procuratorem pro eo eius nomine in corporalem possessionem canonicatus et prebende ac beneficii iuriumque et pertinenciarum predictorum/ auctoritate predicta et defendentes inductum ac facientes sibi de ipsorum canonicatus et prebende ac beneficii fructibus redditibus prouentibus iuribus et obuencionibus uniuersis integre responderi/ non obstantibus omnibus supradictis/ seu si eisdem episcopis preposito decano capitulo canonicis et personis uel quibusuis aliis communiter uel diuisim a predicta sede indultum existat quod interdici suspendi uel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de uerbo ad uerbum de indulto huiusmodi mencionem/ contradictores auctoritate nostra (appellacione postposita compescendo)[5] . ♦ Datum ut supra[6] \

1. Simili modo] cf. nr. 56. 2. ..] = Antonio. 3. ..] = Iohanni. 4. fidedigno etcetera] cf. nr. 56. 5. nostra (appellacione postposita compescendo)] nostra etcetera Aa. 6. Datum ut supra] cf. nr. 56.

Oversættelse

På lignende måde til vore ærværdige brødre, biskopperne (Antonio) af Terracina og (Jens), af Odense, og til vor elskede søn, provsten ved kirken i Odense, hilsen o. s. v. Det sædelige liv, den vandel og den rosværdige retskaffenheds øvrige dyder og fortjenester, for hvilke vor elskede søn Jens Spren anbefales til os ved troværdige o. s. v.1). Derfor pålægger vi Eder, gode mænd, ved apostolisk brev, at I alle tre eller to eller blot en af Eder personlig eller ved en eller flere andre fra nu af med vor myndighed skal skaffe samme Jens eller hans befuldmægtigede i hans navn anerkendelse som kannik og broder i nævnte kirke i Slesvig, efter at I har anvist ham sæde i koret og plads i kapitlet i denne kirke med nævnte fulde ret, og at I skal sørge for med samme myndighed efter fornævnte godtagelse med al ret og tilbehør at overdrage og anvise samme Jens denne præbende og dette beneficium, som vi, som ovenfor omtalt, har reserveret ham, hvis sådanne dengang, da vi foretog reservationerne, var ledige eller senere blev ledige, eller når de bliver ledige. I skal fremdeles med fornævnte myndighed indføre denne Jens eller nævnte befuldmægtigede for ham i hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte kanonikat og præbende og beneficium og deres omtalte ret og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen og sørge for, at der fuldt ud svares ham af samtlige frugter, indtægter, indkomster, rettigheder og oppebørsler af dette kanonikat, denne præbende og dette beneficium, uanset alt det ovenfor anførte, eller uanset om samme biskopper, provst, dekan, kapitel, kanniker og præster eller hvilke som helst andre i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af fornævnte sæde, at de ikke skal kunne rammes af interdikt, suspension eller bandlysning ved et apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, udtrykkeligt og ord til andet omtaler den bevilling, idet I med vor myndighed skal tugte dem, der sætter sig op herimod, under udelukkelse af appel. Givet som ovenfor