1403. 1. april. Stralsund


Hans van Podebusk, ridder, bevidner, at hans broder, ridderen Predbjørn, har solgt godset Finkenthal til Arnold Poleman, rådmand i Stralsund.

Tekst efter nil

Tekst

Hans van Putbusche, ridder, bevidner, at hans broder, ridderen Pridbor, har solgt godset Finkenthal til Arnold Poleman, rådmand i Stralsund.

Oversættelse

Hans van Putbusche, ridder, bevidner, at hans broder, ridderen Predbjørn, har solgt godset Finkenthal til Arnold Poleman, rådmand i Stralsund.