1403. 6. april. Roskilde


Kong Erik 7. af Pommern pålægger for fjerde gang Jens Jakobsen og Povl, som ulovligt har forladt Bent Billes gods i Høng og Æbeltved (nu Severinsminde), at vende tilbage dertil.

Tekst efter A

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Suecie Noruegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomeranie Syælandiam inhabitantibus salutem et graciam ♦ Mandamus iam quarto licet ex superhabundanti Iohanni Iacobi qui de bonis Benedicti Billæ in Hyngæ et Paulo de bonis suis in Æblæthueth illegaliter recesserunt ut assumptis secum utensilibus suis uisis presentibus suis ad eadem se transferant commorando sibi de iure suo plenarie responsuri prout per tria laudaghe sunt legaliter requisiti ♦ Datum Roskildis anno domini mocdo tercio sexta feria ante dominicam palmarum nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Suensson Bryms iusticiario nostro

Oversættelse

Erik, af Guds nåde rigerne Danmark, Sverige, Norge, de venders og goters konge og hertug af Pommern, til indbyggerne på Sjælland hilsen og nåde. Vi pålægger nu for fjerde gang omend til overflod Jens Jakobsen, som ulovligt har forladt Bent Billes gods i Høng, og Povl, som har forladt hans gods i Æbeltved, at de, idet de har taget deres løsøre med sig, skal begive sig til samme, når de har set dette brev, og forblive der, idet de fuldtud skal svare ham efter hans ret, således som de lovformeligt er blevet opfordret gennem tre lovdage. Givet i Roskilde i det Herrens år 1403 fredag før palmesøndag under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims, vor justitiar, som vidne.