1403. 5. juni. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. stadfæster Esrom klosters privilegier.

Tekst efter Aa

Tekst

Bonifaciusepiscopus seruus seruorum dei dilectis filiis abbati et conuentui monasterii Esromensis Cisterciensis ordinis Roskildensis diocesis/ salutem/ et apostolicam benedictionem. ♦ Solet annuere sedes apostolica piis uotis et honestis petentium precibus fauorem beniuolum. impertiri. ♦ Eapropter dilecti in domino filii uestris iustis postulacionibus grato concurrentes assensu. omnes libertates et immunitates a predecessoribus nostris Romanis pontificibus siue per priuilegia uel alias indulgentias preter quam per nos xi. kalendas ianuarii proxime preteriti reuocatis. uobis et monasterio uestro predicto concessas. necnon libertates et exemptiones secularium exactionum. a regibus principibus et aliis Christi fidelibus racionabiliter uobis et eidem uestro monasterio indultas sicut eas iuste et pacifice optinetis uobis <et>[1] per <u>os[2] eidem uestro monasterio auctoritate predicta confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus ♦ Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmacionis infringere uel ei ausu temerario contraire. ♦ Si quis autem h<o>c[3] attemptare presumpserit indignacionem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum/ ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum/ nonas iunii pontificatus nostri anno quartodecimo.

1. <et>] mgl. Aa. 2. <u>os] nos Aa. 3. h<o>c] .

Oversættelse

Her følger samme hr. pave Bonifacius 9.s andet privilegium. Bonifacius, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin kære sønner, abbeden og konventet i Esrom kloster af Cistercienserordenen i Roskilde stift hilsen og apostolisk velsignelse. Det apostoliske sæde plejer at bøje sig mod de fromme ønsker og at skænke de bedendes ærlige bønner velvillig gunst. Derfor, idet vi gerne giver samtykke til jer kære søn i Herrens retmæssige bønner, så stadfæster vi med fornævnte myndighed over for jer og gennem jeg samme jert kloster alle friheder og begunstigelser, som er tilstået jer og jert fornævnte kloster af vore forgængere de romerske paver enten ved privilegier eller andre begunstigelser, undtagen dem, som vi har tilbagekaldt næstforledne 22 december såvel som de friheder og fritagelser for verdslige skatter, som på gyldig vis er indrømmet jer og samme jert kloster af konger, fyrster og andre troende kristne, således som I retmæssigt og fredeligt har opnået dem, og vi bekræfter dem med dette brev. Det skal ikke være tilladt for noget menneske overhovedet at omstøde dette vort stadfæstelsesbrev eller ved et dristigt foretagende gå imod det. Men hvis nogen skulle fordriste sig til at forsøge herpå, skal han vide, at han vil udsætte sig for den almægtige Guds og hans apostles, sankt Peters og sankt Paulus' vrede. Givet i Rom i sankt Petri den 5. juni i vort 14. pontifikatsår.