1403. 2. juli. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. meddeler ærkebiskop Jakob af Lund Dietrich Tolkes udnævnelse til biskop af Reval.

Tekst efter Aa

Tekst

Simili Simili modo[1] / uenerabili fratri ..[2] archiepiscopo Lundensi salutem etcetera/ ♦ Ad cumulum tue cedit salutis etcetera etcetera usque[3] incrementa/ ♦ Cum igitur ut idem idem electus[4] in commissa sibi predicte ecclesie cura facilius proficere ualeat tuus fauor sibi noscatur esse plurimum oportunus fraternitatem tuam rogamus et hortamur attente per apostolica tibi scripta mandantes quatinus eundem electum et dictam ecclesiam sibi commissam suffraganeam tuam habens pro nostra et apostolice sedis reuerencia propensius commendatos in ampliandis et conseruandis eiusdem ecclesie iuribus sic eum tui fauoris presidio prosequaris/ quod ipse per tue auxilium gracie se possit in commisso sibi eiusdem ecclesie regimine utilius exercere/ tuque diuinam misericordiam ac nostram et dicte sedis beniuolenciam ualeas exinde uberius promereri/ ♦ Datum ut Datum ut supra[5] /

1. Simili modo] hermed henvises til hovedbrevet Aa. 2. ..] = Iacobo. 3. etcetera usque] hermed henvises til hovedbrevet f. 261v Aa. 4. idem electus] = Theodericus Tholke. 5. Datum ut supra] = Datum Rome apud sanctum Petrum sexto nonas iulii anno quartodecimo/ .

Oversættelse

På lignende vis til ærværdig broder Jakob, ærkebiskop af Lund hilsen og så videre. Til din frelses forøgelse tilfalder og så videre lige til tilvækster. Da jo, for at den samme udvalgte nemmere formår at få fremgang i den til ham betroede omsorg for nævnte kirke, og da din gunst vides at være mest oportun for ham, beder og opfordrer vi dit broderskab indstændigt, idet vi pålægger dig med apostolisk skrivelse, at, idet du tager den samme udvalgte i betragtning og din nævnte til ham betroede suffagankirke som villigere anbefalet for vor skyld og ud fra ærefrygt over for det apostoliske sæde, du vil følge ham med din gunsts værn, så at han ved din nådes hjælp kan styre nyttigere i den til ham betroede styrelse af samme kirke, og du heraf så meget des rigere er i stand til at fortjene den guddommelig og vores godgørenhed og nævnte sædes velvilje. Givet således som ovenfor.