1403. 3. august. Skänninge


Hinz, generalvikar for ordensprovinsen Dacia, Ingemar, prior i Lund, Filip, prior i Sigtuna, Gregers, lektor i Stockholm, og Jens Mogensen, prior i Lund, erklærer som dommere mellem konventerne i Sigtuna og Stockholm, at sidstnævnte skal have Thorsager herred fra Sigtunas grænseområder.

Tekst efter A

Tekst

Nos fratres Hincerus uicarius generalis prouincie Dacie Ingemarus prior Lundensis Philippus prior Sictuniensis Gregorius lector Stokholmensis diffinitores et Iohannes Magni prior Ottoniensis ordinis predicatorum in uerbo ueritatis protestamur quod inter fratres Sictunienses ex una parte et Stokholmenses ex alia parte in diffinitorio capituli prouincialis Skæningie celebrati nobis presentibus sic fuit imposito perpetuo silencio placitatum quod conuentus Stokholmensis de terminis conuentus Sictuniensis ultra hoc quod prius habuerat habere debeat prouinciam Thorzagr et in hoc tenetur inposterum contentari sic quod de terminis prefati conuentus Sictuniensis ad conuentum Stokholmensem prenotatum nullus poterit effectualiter aliquid ulterius postulare ♦

In cuius protestacionis euidenciam sigilla nostra presentibus sunt appensa ♦ Scriptum Skæningie anno domini m°cd° tercio in inuencione corporis sancti Stephani prothomartiris gloriosi\

Oversættelse

Vi, brødrene Hinz, vikar for ordensgeneralen for provinsen Dacia, Ingemar, prior i Lund, Filip, prior i Sigtuna, Gregers, lektor i Stockholm, provinsialkollegiets fuldmægtige, og Jens Mogensen, prior af Dominikanerordenen i Odense, bevidner med sandfærdige ord, at der imellem brødrene i Sigtuna på den ene side og brødrene i Stockholm på den anden side i på det i Skeninge holdte provinsialkapitel i vor nærværelse blev vedtaget følgende med påbud om evig tavshed. Konventet i Stockholm skulde, udover hvad det tidligere havde haft, af Sigtunakonventets grænseområder have Thorsaker herred og for fremtiden være nøjet med det, så at ingen skulle kunne virkningsfuldt stille yderligere krav om fornævnte Sigtunakonvents grænseområder for fornævnte konvent i Stockholm.

Til sikkerhed for denne erklæring er vore segl hængt under dette brev. Skrevet i Skeninge i det Herrens år 1403 på dagen for fundet af den glorværdige første martyr sankt Stefans legeme.