1403. 1. september.


1403. 1. september, Reg. Dan. nr. *3854, se 1402 1. september. Dipl. Dan. 4. rk. VIII nr. 444.