1403. [Efter] 26. september. Marienburg


Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

Udtog efter Aa:

Tekst

Anno domini mo cccciiio feria quarta ante festum Michaelis ciuitates Thorun Danczik[1] Marienburg hec que hec que sequuntur[2] pertractarunt

<1-4> .....

<5> Item vnse herre homeister heft breue[a] gesand der vrouwen konynginnen etcetera[3] vnd ok konyngeAlbrecht Albrecht[4] vnd sinen steden Rostok vnd Wismar

<6> Item de stede de nu negest to Calmarn mit der konyngynnen to dage[b] geweset sin hebben mit endracht somelyke artikel de in deme recesse [c] negest to Lubek gedeydinget vnd de to rugge getogen weren vpp een. gedregen vnd luden alzo ♦ Iodoch das schiffe von .xx. lesten vnd do byneden/ mogen bynnen dem Nortsunde zegelen wo das se wellen in dy dry ryche der konynginnen vnd van eyner stad czur andern noch Martini vnd vor Petri ad kathedram ♦ Sunder dy von Prusen haben des mit den steten dy nu nest czu Calmarn gewest syn/ eyns getragen vnd dy haben en des geuolget das dy ire vs Prusen vor Petri nicht segeln sullen vnd ouch nymand von andern in ire hauen to Prusen komen sullen by vorlust schiffis vnd gutis als das recesse [d] das vswyset nehest tzu Lubik gemachet ♦ Vnd were daz keyn schiffer wor in eyne hauen qweme vor sente Peters dage der sal eynen bryff von der stat do her vzsegelt mit em brengen bewysende vff was cziit her geschiffet vnd reite was mit vuller last czu segelnde[5]

1. Danczik] et Dantzk Ba. 2. hec que sequuntur] congregate negocia subscripta Ba. 3. etcetera] mgl. Ba. 4. Albrecht] Albrechte Ba. 5. Item de stede de nu negest to Calmarn mit der konyngynnen to dage[b] geweset sin hebben mit endracht somelyke artikel de in deme recesse [c] negest to Lubek gedeydinget vnd de to rugge getogen weren vpp een. gedregen vnd luden alzo ♦ Iodoch das schiffe von .xx. lesten vnd do byneden/ mogen bynnen dem Nortsunde zegelen wo das se wellen in dy dry ryche der konynginnen vnd van eyner stad czur andern noch Martini vnd vor Petri ad kathedram ♦ Sunder dy von Prusen haben des mit den steten dy nu nest czu Calmarn gewest syn/ eyns getragen vnd dy haben en des geuolget das dy ire vs Prusen vor Petri nicht segeln sullen vnd ouch nymand von andern in ire hauen to Prusen komen sullen by vorlust schiffis vnd gutis als das recesse [d] das vswyset nehest tzu Lubik gemachet ♦ Vnd were daz keyn schiffer wor in eyne hauen qweme vor sente Peters dage der sal eynen bryff von der stat do her vzsegelt mit em brengen bewysende vff was cziit her geschiffet vnd reite was mit vuller last czu segelnde] mangler Ba.
a. breue] cf. nrr. 186, 180 og 179.

Oversættelse

I det Herrens år 1403 på onsdagen før Mikkels fest har stæderne Thorn, Elbing og Danzig i Marienburg gennemdrøftet de sager, der følger.

<1-4> .....

<5> Ligeledes har vor herre højmesteren sendt breve til fru dronningen og så videre og også til kong Albrecht og hans stæder Rostock og Wismar. <6>

Ligeledes har de stæder, der nu for nylig har været til møde med dronningen i Kalmar, i endrægtighed vedtaget nogle artikler, der for nylig var blevet forhandlet i Lübeck [og står] i .ecessen, og som [var blevet] henvist til forelæggelse for rådene, og [de] lyder således: Dog kan skibe af 20 læster og derunder sejle i Øresund, hvor de vil, i dronningens tre riger og fra den ene stad til den anden efter Martini og før Peters stols dag. Men de fra Preussen er sammen med de stæder, der nu for nylig var i Kalmar, kommet overens, og de har fulgt dem deri, at deres folk fra Preussen ikke skal sejle før Peters stols dag, og at heller ikke nogen af de andre skal komme til Preussen i deres havne, hvis de ikke vil miste skib og gods, således som det kan ses af den reces, der for nylig blev lavet i Lübeck. Og skete det, at en skipper nogetsteds kom til en havn før skt. Peters dag, [da] skal han fra den stad, hvor han er sejlet fra, medbringe et brev, der viser, på hvilket tidspunkt han havde lastet og var rede til at sejle med fuld last.