1403. 28. september. Vor Frue kirkegård i Randers


Broder Jens, abbed i Essenbæk kloster, Mogens Nielsen, prior for nonnerne i Randers, m. fl. vidimerer pave Aleksander 3.s bulle til Glenstrup kloster.

Tekst efter Aa:

Tekst

Uniuersis presentes literas inspecturis siue audituris frater Iohannes, abbasmonasterii sancti Laurentii in Æssumbæk ordinis sancti Benedicti, Magnus Nicolai, prior sanctimonialium in Randrus, Yuarus Magni, rector ecclesie sancti Martini, Nicolaus Thordonis, rector ecclesie sancti Clementis, presbiteri, Iohannes Skrædær, proconsul, Nicolaus Clyver, Nicolaus Koppælow, consules, et Petrus Munk, uillanus ibidem, salutem in domino sempiternam. ♦ Tenore presentium constare cupimus uniuersis, quod sub anno domini m.cd.o tertio profesto sancti Michaelis archangeli ante meridiem in cimiterio beate uirginis in Randrus quidam religiosus uir, frater Laurentius, abbasmonasterii sancte Marie in Norræ closter eiusdem ordinis sancti Benedicti, Arusiensis diocesis, lator presentium nobis quasdam literas apostolicas sub uera bulla et filo siriceo, non rasas, non abolitas uel cancellatas siue aliqua parte sui uitiatas, nobis tradidit perlegendas, instantius postulans, ut sibi easdem literas apostolicas sub sigillis nostris in testimonium uellemus scribendo transsumere, cuius iuste et rationabili petitioni annuere decreuimus. ♦ Predictas litteras apostolicas ad manus nostras recipientes diligenter inspeximus, perlegimus et in uulgari legi audiuimus tenorem, qui sequitur, de uerbo ad uerbum plenius continentes. ♦ Alexander, episcopus, seruus seruorum dei etc. = Dipl. Dan. 1. rk. I II nr. 17 ♦ In quarum litterarum, ut prescribitur, uidisse et audiuisse testimonium sigilla nostra presentibus duximus apponenda anno, die et loco prenotatis.

Oversættelse

Broder Jens, abbed i sankt Laurentius' kloster i Essenbæk af benediktinerordenen, Mogens Nielsen, prior for nonnerne i Randers, Ivar Mogensen, sognepræst ved sankt Mortens kirke, Niels Tordsen, sognepræst ved sankt Klemens kirke, præster, Jens Skrædder, borgmester, Niels Klyver, Niels Koppelow, rådmænd, og Peder Munk, bymand sammesteds, hilsen evindelig med Gud. Vi ønsker, at det med dette brevs ordlyd skal stå klart for alle, at en regelbunden mand, broder Lars, abbed i Vor Frue kloster i Nørre kloster af samme benediktinerorden, nærværende brevviser, i det Herrens år 1403 dagen før ærkeenglen sankt Michaels dag før middag på Vor Frue kirkegård i Randers har overgivet os et apostolisk brev under sin rette bulle og med silkesnor, uskrabet, ustunget, ufordærvet eller ubeskadiget i enhver henseende, at gennemlæse, idet han indtrængende forlangte, at vi skulle skriftligt transsumere samme apostoliske brev under vore segl til vidnesbyrd, og hans retfærdige og fornuftige anmodning har vi bestemt at imødekomme. Idet vi har modtaget fornævnte apostoliske brev i vore hænder, har vi omhyggeligt undersøgt, gennemlæst og hørt det læse i almindelighed, idet det ord til andet fuldstændigt indeholder den ordlyd, som følger: Aleksander, biskop, Guds tjeners tjener (osv. = DRB. 1. rk. I II nr. 17). Til vidnesbyrd om, at vi har set og hørt dette brev, som skrives ovenfor, har vi ladet vore segl hænge under dette brev fornævnte år, dag og sted.