1404. 19. januar.


Hertuginde Elisabeth af Mecklenburg, datter af afdøde grev Klaus af Holsten, erklærer, at alt, hvad hun har som livgeding i Slesvig og Holsten, skal tilfalde hertug Gerhard 6. af Slesvig, hendes fætter.

Tekst efter A:

Tekst

Wy Elzebe van godes gnaden hertoghinne to Mekelenborg/ gre{ue}en Clawesesdochter zeligher dechtnisse vnde vnse rechten eruen/ bekennen vnde betughen openbare an desme bre{ue}e vor alle den ghenen de ene seen ofte horen lesen/ dat wy de wile wy le{ue}et n{ue}mmermer esschen willen eder scolen ienegherleie ghelt vor vnse lifghedingh wor wy dat hebben an deme hertichrike to Sleswik vnde an deme lande to Holsten van deme hogheborn vnseme leuen vedderen hern Gherde hertogen to Sleswik greuen to Holsten to Stormern vnde to Schowenborg vnde sinen eruen/ wan a{ue}er vnser to kord wert dat wy vorscre{ue}en so schal allent dat wy hebben an deme hertichrike to Sleswik vnde an deme lande to Holsten van lifghedinghe vallen an vnsen leuen vedderen hertoghen Gherde vorscreuen vnde an sine eruen/ vnde so scholen ok alle de bre{ue}e de vnse vader greue Clawes vnde vnse veddere hertoghe Gherd vorscreuen vns ghegheuen hebben/ quit leddich vnde machtlos wesen/ ♦ Alle desse vorscreuen stucke lo{ue}e wy vrowe Elzebe vorscreuen vnde vnse er{ue}en vnseme le{ue}en vedderen hertoghen Gherde vorbenomet vnde sinen eruen an ghuden tr{ue}wen stede vnde vast to holdene zunder ienegherleie arghelist vnde hulperede/ ♦ Vnde hebben des to ener groter betuchnisse vnse ingesegel mit willen ghehenget laten vor dessen breff/ de ghegheuen vnde scre{ue}en is na godes bord verteynh{ue}ndert iare dar na an deme verden iare an z{ue}nte Fabiane vnde Sebastiane auende der hilghen mertelere.

Oversættelse

Vi Elisabeth af Gud nåde hertuginde af Meklenburg, datter af greve Klaus, i salig ihukommelse, og vore rette arvinger bekender og bevidner åbenbart ved dette brev for alle dem, som ser det eller hører det læse, at vi, mens vi lever, aldrig mere vil eller skal kræve nogen penge fra vores livgeding, hvor vi end har det i hertugdømmet Slesvig og landet Holsten fra den højbårne vor kære fætter, hr Gerhard, hertug af Slesvig, greve af Holsten og Stormarn og Schauenburg og hans arvinger, men når vi førskrevne dør, skal alt, hvad vi har som livgeding i hertugdømmet Slesvig og landet Holsten tilfalde vores kære fætter hertug Gerhard og hans arvinger og så skal også alle de breve, som førnævnte vor fader, greve Klaus, og vor fætter, hertug Gerhard har givet os, være frie ledige og ugyldige. Alle disse førskrevne punkter lover vi fru Elisabeth og vore arvinger vor kære fætter førnævnte hertug Gerhard og hans arvinger at holde på tro og love, stadig og fast, uden nogen svig og udflugter. Og vi har til et stort vidnesbyrd om det ladet vort segl hænge på dette brev, som er givet og skrevet efter Guds fødsel 1404 på de hellige martyreres sankt Fabian og Sebastians aften.