1404. 4. februar. Nakskov


Kong Erik 7. af Pommern vidimerer Erik 5. Glippings privilegier af 1266 25. april og 1274 16.-21. august, Erik 6. Menveds privilegier af 1288 14. juni, 1293 21. juli, 1300 4. januar og 1307 1. april, dronning Agnes' privilegium af 1294 20. april, Kristoffer 2.s privilegium af 1320 27. juli og Olufs privilegium af 1386 29. september for Nakskov.

Tekst efter Aa:

Tekst

Ericus, dei gratia regnorum Daciæ, Sueciæ, Noruegiæ, Slauorum[1] Gothorumquerex et Pomeranorum[2] , omnibus præsens scriptum cernentibus salutem in domino. ♦ Noueritis, quod sub anno domini millesimo quadringentesimo quarto in chrastino sancti Blasii constituti dilecti nobis consules uillæ nostræ Nagschouff[3] coram iustitiario nostro in præsentia quamplurimorum fidedignorum in Nacschouff[4] literas suas patentes omni suspicione carentes et uitio, legi et publicari fecerint, tenorem de uerbo ad uerbum, qui sequitur, continentes: ♦ Ericus, dei gratia Danorum Sclauorumque rex etc. = Dipl. Dan. 2. rk. I I nr. 8. ♦ Ericus, dei gratia Danorum Sclauorumque rex etc. = Dipl. Dan. 2. rk. I V nr. 108. ♦ Agnes, dei gratia quondam regina Danorum etc. = Dipl. Dan. 2. rk. I V nr. 126. ♦ Ericus, dei gratia Danorum Sclauorumque rex etc. = Dipl. Dan. 2. rk. I I nr. 235. ♦ Ericus, dei gratia Danorum Sclauorumque rex etc. = Dipl. Dan. 2. rk. V nr. 109. ♦ Ericus, dei gratia Danorum Sclauorumque rex etc. = Dipl. Dan. 2. rk. V I nr. 57. ♦ Ericus, dei gratia Danorum Sclauorumque rex etc. = Dipl. Dan. 2. rk. I II nr. 297. ♦ Christophorus, dei gratia Danorum Sclauorumque rex etc. = Dipl. Dan. 2. rk. V II I nr. 239. ♦ Olaus, dei gratia Daniæ[5] , Noruegiæ, Sclauorum Gothorumque rex etc. = Dipl. Dan. 4. rk. I II nr. 104. ♦ In cuius uidisse testimonium sigillum nostrum ad <causa>s[6] præsentibus est appensum. ♦ Datum anno, die et loco quibus supra, teste Iohanne Suenonis d<ict>o[7] Bry<m>s[8] , iusticiario nostro.

1. Slauorum] Sclauorum Ab. 2. Pomeranorum] Pommeranorum Ac. 3. Nagschouff] Nachskouf Ab. 4. Nacschouff] Nachskof Ab, Nackskouff Ac. 5. Daniæ] Daciæ Ab, GKS 4° 3165 f. 22r. 6. <causa>s] omnes Aa, Ab, Ac. 7. d<ict>o] domino Aa, Ab, Ac. 8. Bry<m>s] Brynts Aa, Ab, Bryntz Ac.

Oversættelse

Erik, af Guds nåde rigerne Danmark, Sverige, Norges, de venders og goters konge og hertug af Pommern, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. I skal vide, at de os elskede rådmænd i vor by Nakskov i det Herrens år 1404 dagen efter sankt Blasius' dag gav møde for vor justitiar i nærværelse af såre mange troværdige mænd i Nakskov og lod deres åbne breve, der savnede enhver anledning til mistanke og var ubeskadigede, læse og forkynde, indeholdende ord til andet den ordlyd, som følger: Erik, af Guds nåde de danskes og venders konge (o. s. v. = D RB. I I 2 nr. 8). Erik, af Guds nåde de danskes og venders konge (o. s. v. = D RB. I I 4 nr. 108). Agnes, af Guds nåde fordum de danskes dronning (o. s. v. = D RB. I I 4 nr. 120). Erik, af Guds nåde de danskes og venders konge (o. s. v. = D RB. I I 2 nr. 235). Erik, af Guds nåde de danskes og venders konge (o. s. v. = D RB. I I 5 nr. 109). Erik, af Guds nåde de danskes og venders konge (o. s. v. = D RB. I I 6 nr. 57). Erik, af Guds nåde de danskes og venders konge (o. s. v. = D RB. I I 3 nr. 297). Kristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge (o. s. v. = D RB. I I 8 nr. 239). Oluf, af Guds nåde Danmarks, Norges, de venders og goters konge (o. s. v. = D RB. I II nr. 9). Til vidnesbyrd om denne vidisse er vort rettertingssegl hængt under dette brev. Givet år, dag og sted som ovenfor med Jens Svendsen, kaldet Brims, som vidne.