1404. 1. april. Nyköping


Kong Erik 7. af Pommern meddeler borgmestre og rådmænd i stæderne Thorn, Elbing og Danzig, at han har sendt en udsending med brev til højmesteren for den tyske orden, og beder dem give deres støtte.

Tekst efter Aa:

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Norwegie Slauorum Gotorumque rex et dux Pomeranensis prouidis et circumspectis uiris dominis proconsulibus et consulibus ciuitatum ThorunElbing et Danczik amicis nostris etcetera ♦ Vruntliken grut to voren gesant ♦ Wy don iw witlik dat wy vnsenboden vnde bref to iuwen homeistere gesant hebben vnde bidden iw dat gy in den saken vnde allen anderen vnsen leuen vrowen vnde můder vnse/ vnde desser ryke beste don vnde ramen in aller mate vnde latet vns dat also bevinden dat wille wy gerne mit iw vnde den iuwen vorschulden wor wy konen vnde mogen ♦ Dar mede beuele wy iw gode ♦ Scriptum in castro nostro Nycopung mcccciiii tercia die pasche nostro sub secreto.

Oversættelse

Erik af Guds nåde rigerne Danmarks, Sveriges og Norges, de venders og goters konge og hertug af Pommern til de kloge og omsigtsfulde mænd, de herrer borgmestre og rådmænd i byerne Thorn, Elbing og Danzig, vore venner etc. Venlig hilsen sendt tilforn. Vi gør vitterligt for Eder, at vi har sendt vore bude og vort brev til Eders højmester og beder Eder, at I i de sager og alle andre vil gøre og tilsigte det bedste på al måde for vor kære frue og moder, vort og hendes rige og lade os mærke, at det er således. Så vil vi gøre Eder og Eders gentjenester, hvor vi kan og formår. Dermed befaler vi Eder Gud i vold. Skrevet på vort slot Nyköping under vort segl år 1404 tirsdag efter påske.