1404. 16. maj. Slite


Algot Magnusson, Magnus Sture m.fl. riddere og væbnere slutter på dronning Margretes troppers vegne fred med højmesteren indtil tre uger efter pinsedag, således at de kan sende bud til dronningen for at erfare hendes stilling, og lover at opbrænde borgen Slite.

Tekst efter A:

Tekst

Wi Algut Mangnusson/ Mangnus Stuer/ Ottovan Peccatel. Knut VtessonPeter Akessonridder Swen Stuer Trut Hass. Swen Pyk. Claus Vleff. Conrat. Nypers. knapen/ dun witlich allen/ die desen brieff sehin ader horen lesin dat wie mit den erbarn herren von Pruszen die nv. t{ue}r tiet off Gotland sien/ eynen frede hebben. opgenomen vnd gedegedingt. die sal stahin dre weken fol. na dem pingsdage negest komende. von alle den ienen die wi nv hebben op Gotland. vnd bynnen der tiet noch komen mogen ane allirley argelist/ also. dat wi bynnen/ der tiet botschaft. czu vnser frawen koningynnen tu Denemarken senden solen vnd willen/ er tu fragende wo sie it holden wille/ von des landes wegen Gotland. mit dem homeister. vnd sienen orden/ vnd solen vnd wellen. en bynnen dren weken als vorgeschrefen steet eyn antwert. tu brengen/ ♦ Desen frede gelofe wie ridder vnd knecht vorgeschreuen. vor alle die iene die nv mit vns op Gotland. sien/ vnd noch bynnen der tiet komen mogen. von der konygynnen wegen tu Denemarken off dat lant tu Gotland. stede vnd vaste tu holden/ by truwen vnd eren ane allirley argelist. als vorgeschreuen steet/ ♦ Ok hebbe wie gedegedingt. mit den vorgeschreuen herren von Prussen die nv op Gotland. sien/ als von des huesses. wegen Slyt/ dat wi op Gotland gebuwet hebben/ alle vnse gut. dat wie op dem huesse hebben/ bynnen desen nehsten dren ader. vier tagen/ von dem huesse tu bringen/ vtgenomen blyden bussen. vnd alle armbroste/ die ane stegerepen sien/ dat sole wie in dem slote laten ♦ Ok sole wie alle lefende vye das in dem slote is\ vt drifen vor dat huess/ den tu n{ue}tte/ den it tu gehoret vnd nv bed midweke nehst. komende sole wie vnd willen/ dat egeschreuen. huess. Slyt mit der sonnen opgank. vorburnen bed in den grunt/ ♦ Dat alle dese vorgeschrefen saken vnd degedingen by guden truwen ane argelist stede. vnd faste/ sollen geholden werden/ von vns vnd den vnsen. als ofen geschreuen steyt/ des hebbe wi ridder vnd knecht egeschreuen. vnse ingesegele/ an desen brieff gehangen/ die geschrefen vnd gegefen is. vor Slyt. op Gotland. in der iartal Cristi viertienhundert iar vnd im vierden iare am nehsten fridagen vor pingsten.

Oversættelse

Vi Algot Magnusson, Magnus Sture, Otto v. Peckatel, Knut Utesson, Peter Åkesson, riddere, Sven Sture, Trued Hase, Svend Piik, Klaus Uleff, Konrad Nypers, væbnere, gør vitterligt for alle, som ser dette brev eller hører det læse, at vi med de ærede herrer fra Preussen, som nu for tiden er på Gotland, har afsluttet og forhandlet en fred, som skal vare tre fulde uger efter næstfølgende pinsedag for alle dem, som vi nu har på Gotland, og som kan komme inden for den tid, uden nogen svig, således at vi inden for den tid skal og vil sende bud til vor frue dronningen af Danmark for at spørge hende, hvordan hun vil forholde sig over for højmesteren og hans orden vedrørende landet Gotland, og vi skal og vil inden for tre uger, som står skrevet ovenfor, bringe et svar. Denne fred lover vi, førnævnte riddere og væbnere, foran alle dem, som nu er med os på Gotland, og som vil komme til landet på dronningen af Danmarks vegne inden for den tid, at holde stadigt og fast, i troskab og ære, uden nogen svig, som forskrevet står. Ligeledes har vi aftalt med de førnævnte herrer af Preussen, som nu er på Gotland, vedrørende slottet Slite, som vi har bygget på Gotland, at vi vil bringe alt vort gods, som vi har på slottet, fra slottet inden for de næste tre eller fire dage undtagen blider, bøsser og alle armbrøster, som er uden fodbøjler, alt det skal vi lade blive i slottet. Vi skal også drive alt levende kvæg, som er i slottet, udenfor til nytte for dem, som det tilhører, og nu inden den næstfølgende onsdag skal og vil vi ved solopgang brænde det førnævnte hus Slite ned til grunden. At alle disse førnævnte sager og aftaler skal overholdes af os og vore, som står skrevet ovenfor, på tro og love uden svig og stadigt og fast, derpå har vi, førnævnte riddere og væbnere hængt vort segl på dette brev, som er skrevet og givet ved Slite på Gotland i det år 1400 og det 4. år fredag før pinse.