1404. 21. maj. Gent


Optegnelse om udgifter til Roger Canin og mester Klaas van der Eeke for breve, der skal udfærdiges vedrørende bl.a. overgreb på købmænd fra Ribe.

Udtog efter Prevenier l.l

Tekst

Item daer ghesloten was te scrivene ende voort omme advys te hebbene up zekere scaden ghedreghen bi dien van up cooplieden van Ripen in de , daeromme uutgheziin elc I II daghen: 18 lb. par.

Oversættelse

Fremdeles blev det besluttet at skrive for også at få mening om sikre skader påført af dem fra Greveningen på købmænd fra Ribe i Danmark, der af den grund var draget ud hver 3 dage: 18 lb. par.