[Efter 1404. 31. maj].


Udkast til de engelske klager over hansestæderne og de preussiske stæder.

Tekst efter Hanseakten

Tekst

Ceux sount les pointz et articlez, des queux les lieges nostre seignour le roy eux grevousement [compley]nent[1] envers iceux de Estland et dautres lieux del Hans, cest assavoir:

<1-16> .....

<17> Item les ditz merchauntdys de Engleterre eux compleynount de ceo que la, ou les ditz merchauntzd Engleterre en yceste an derrein passez feurent al Scone pur le fait de lour merchandis affair, et la les ditz gentz de mesme le Hans saunz cause graunde assaute firent as ditz merchantz et a ceo murdrerent 4 gentz Engleys, as grevouses damages des ditz merchauntz d Engleterre.

<18-23>.....

<24> Item les ditz marchantz d Engleterre eux compleynont grevousement de ceo que les les scafhere[2] de Pruce comanda touz les meistres dez niefs de Pruce, qils tienerent touz les Engles, qils purroient encounter sour le meer, si que les ditz marchantz Engleys nosent repeirer a Scone ne a nulle altre lieux pur fair lour marchaundise, a lour perdes et damages de 2 mille livres et pluis.

<25-26> ...

1. [compley]nent] udfyldt således i Hanseakten. 2. les scafhere] således i ms., if. Hanseakten.

Oversættelse

Som følger de punkter og paragraffer, ud fra hvilke Vor herre kongens undersåtter med tungt hjerte indbringer klage over folk fra Estland og andre dele af Hansaen, dvs.:

<1-16> …

<17> Derudover indbringer de omtalte engelske købmænd klage over følgende forhold: Sidste gang, da de i nuværende år var taget til Skåne i handelsøjemed, blev de i dette område uden særlig grund overfaldet af de nævnte folk fra Hansaen, hvorved 4 englændere blev myrdet, til smertelig skade for de engelske købmænd.

<18-23> ...

<24> Derudover indbringer de omtalte engelske købmænd med tungt hjerte klage over følgende forhold: De preussiske skaffere beordrer (comanda / commandent?) alle deres preussiske kaptajner til at tage enhver englænder til fange, som de tilfældigvis krydser på søen. Det har til følge, at de engelske købmænd ikke tør tage tilbage for at handle, hverken til Skåne eller til noget andet sted, hvilket betyder et tab for dem på over 2000 pund.

<25-26> …